Sami si píšeme knihu života

 

Život je vlastně kniha

Každý den píšeme příběh svého života a každý večer ho ukládáme do knihy svých vzpomínek, abychom z ní mohly jednou číst. Až nastane ten čas, kniha se naplní a zavře. Usedne na ni prach.

Jednou si snad někdo vzpomene. Vezme tu knihu, otře prach, otevře a nový příběh se rodí.

Pravidla a zásady

Mnoho lidí žije podle nějakých vžitých pravidel, nebo si je sami utváří. Dávají si předsevzetí, stanovují řád a určitý pořádek. Dodržují určité rituály. Dodržují zásady. Určují si pravidla. Řídí se vírou, přikázáním, která svazuje a zavazuje, nedává jim duševní, ani tělesnou svobodu. Svobodu vůle rozhodovat za sebe a své činy. Jistě, chápu, že morálka, etika, řád a pořádek je potřebný k životu. Bez toho by byl všeobecný chaos. A také chaos v duši člověka. Každý z nás má určité hranice a meze a jsou mu vymezeny správnou výchovou a vštěpovány již od dětství. Získává tím pocit klidu a bezpečí, duševní rovnováhu a pokoj.

Mám na mysli jiná pravidla a zásady. Taková nesmyslná a zbytečná pravidla. Zásady znepříjemňující a  obtěžující vlastní život. Nejhorší snad, co může být, je skutečnost, když rodiče nutí své děti žít podle svých vlastních zásad chování a jednání a svých pravidel, bez ohledu na to, zda jsou správná, či ne. Týká se to víry, náboženství, výživy, oblékání, chování a myšlení. Sdílení názorů a životních postojů, vztahu k okolí a přírodě, sportu, kultuře, vnímání sebe sama a utváření svých vlastních životních hodnot.

Nenechte se jimi řídit a ovlivňovat.  Nenechte si diktovat, jak máte žít.     Žijte svůj vlastní život.

"Váš čas je vymezen, tak ho neztrácejte tím, že budete žít život někoho jiného". /

Steve Jobs


                                                

Rituály

Lidé si neuvědomují, jak často a hluboce se zraňují a dělají to sobě navzájem ti nejbližší.

Jednou jsem četla - "Nikdy se s nikým nerozcházej v hněvu." Kolik je v té prosté větě hluboké moudrosti! Neuvědomují si možnost, že se vidí naposledy, že už nikdy nebudou mít možnost říct tomu druhému, promiň, je mi to líto, mám tě rád. V jedné miliontině sekundy prý proběhne člověku v jeho mysli celý jeho život, když umírá. A také naopak, v té jedné miliontině sekundy se rozhodne o tom, že toho druhého už neuvidíme.

Myslím si, že spontánně projevit radost nad setkáním se sluší a patří a rozloučit se pěkně s kýmkoliv a projevit mu úctu, je nanejvýše vhodné a dobré. Nanejvýš krásné a prospěšné naši duši a dobrým vztahům v rodině a s přáteli, je naučit se rituálu přivítání a loučení. Naučit to svoje děti a dodržovat tento rituál v dospělosti o to více, vzhledem ke krutosti a záludnosti života. Nebojte se a nestyďte se projevit spontánní radost nad setkáním. Klidně se se svými blízkými a známými nahlas smějte, nebo plačte, objímejte, pusinkujte, hlaďte. 

Buďte slušní k cizím lidem, oni budou potom slušní i k vám.

Pište do knihy života svého a pište tak, abyste se nemuseli stydět, až to po sobě budete číst./ Patricie

Sami si píšeme knihu života

Verše, které se mají číst dvakrát.  Proč zrovna dvakrát? To pochopíte, až je přečtete poprvé. Jsem součást ztracené generace A odmítám uvěřit, že Já můžu změnit tenhle svět Chápu, že vás to šokuje, ale «Štěstí máš uvnitř sebe» Je ve skutečnosti pustá lež «Štěstí ti dají peníze“ A ve třiceti...
Jed v naší hlavě.  Většina našich problémů. Jsou jedem otravujícím náš život. Je to však jed, který je ukryt pouze v našem vědomí. Zamyslete se nad tím, je-li každý váš problém skutečně tak závažný. Jedna mladá dívka se vdala a začala žít v manželově domě. Každý den teď musela poslouchat výtky...
Dlouho jako bych maminku vůbec neměla. Tedy, fyzicky jsem ji samozřejmě měla. Ale uvnitř jsem neměla žádný pocit vzájemnosti, žádný pocit, že maminka je zkrátka jenom starší a větší. Žádná úcta, žádná láska. Mohly jsme se pohádat, usmiřovat, pěkně si povídat, vysedávat spolu dlouho do noci. Byla...
Prší, je pod mrakem a v hlavě se mi honí myšlenky, které si nepřejete nikdo z vás. Strachy, pochyby, obavy, nahoru, dolů!!! Jsou to pro mě perné dny. Věci se vyvíjejí jinak, než jsem čekala. Nedaří se mi v práci, nedostatek peněz, nemoc v rodině...... Uběhl třetí den a točím se v...

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz