Vážení a milí čtenáři,

                                     dovolte mi, abych se vám představila. 

Bydlím v  Olomouckém kraji, v malé obci, s výhledem na panoráma Jeseníků. Jsem matkou dvou  dětí, dcery a syna.


                                                                                                

Mým oborem je Speciální pedagogika a psychologie, které uplatňuji při své práci. Své dětství jsem prožila v přírodě,  v horách a na samotách. Miluji turistiku a sport. Vždy jsem se zanícením recitovala verše a pokoušela se o vlastní tvorbu. Také jsem s chutí a elánem  hrála amatérské, ochotnické divadlo.

Mám ráda život, smích a dobrou pohodu, děti a práci s nimi, která mě velmi naplňuje a obohacuje.

Jsem narozena ve znamení Vah,  proto mám ráda soulad, řád, pořádek, spravedlnost a dobré mezilidské vztahy. Nejvíce v životě si cením dobrého a věrného přátelství. Dobrých rodinných vztahů, pevné vazby rodičů a dětí a vzájemné lásky a úcty.  Osobní hrdosti a svobody. Tato svoboda nesmí nikoho omezovat a nikomu ubližovat. Cením si empatie, sociálního cítění a lidskosti mezi lidmi. Lidi nehodnotím podle toho, jak vypadají,

ale podle toho, jakou mají duši.         

Miluji žluté růže, jahody a všechna roční období. Chráním přírodu, životní prostředí a své soukromí. Přátelé a známí mi říkají "Divíšek" a pod touto přezdívkou píšu také na různé weby. Kdysi dávno, v době krásného a nevinného mládí mi říkali také "Bubu", asi proto, že jsem často opakovala - "já se bojím" a později - "já se divím a žasnu". Jak šel čas a vlekl mě sebou, přestala jsem se bát i divit. Dnes už jenom žasnu. Nikdy mě nepřestanou překvapovat lidé svými postřehy i reakcemi a svými  názory.

Co nemám ráda? Bručouny, ani přemrštěné optimisty - sluníčkáře, podrazáky, šplhouny, závist, nevraživost mezi lidmi, nepřejícnost, lež a přetvářku. Hádky, spěch, tlačenici a čekání.

Mým oblíbeným mottem je :  "Každá jediná sekunda v životě, může být ta poslední a každá, ta první, v tom, jak se rozhodneš. "

 

Maličkosti

Jsou to jen skutečnosti, které nejsou na první pohled tak zajímavé a naše pozornost je skoro nevnímá. Maličkosti jsou důležité v tom, jak pochopit pravou podstatu  problému,  rozvahy řešení.

Někdy nám můžou maličkosti ukázat, že jsou schopny velkých událostí, větších, než si dokážeme sami představit.

 


                                

Tento blog jsem založila na popud svého syna a na základě nekonečného přemlouvání svého přítele Bohumila, své "spřízněné duše", tolik vzdáleného a přece tak blízkého člověka.
 

                       

S láskou a úctou je věnován mému "netovému příteli", který psal pod nickem "valčíček" a ztratil se mi někde v propadlišti času a prostoru. Byl mou inspirací, mým vzorem, mou "spřízněnou duší".

Pohlazením, lehkým, jako motýlí křídla.

 

                          

Tento blog píšu pod pseudonymem Patricie. Je to vlastně obdoba mého křestního jména -  významově příbuzné  jméno.

Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan, občan z urozeného římského rodu. Tento význam si dodnes nese i jméno Patricie, překládá se jako „urozená”, „vznešená”. Patricie je skvostným jménem, které se u nás užívá zřídka. Jméno je proto vzácné. Vznešenost a ušlechtilost jeho nositelce pak dodává i samotný význam toho  jména.

Mé  křestní jméno  má slovanský původ. Základem jména je slovo „vlast” − ve staročeštině mělo význam „majetek”, „moc” nebo „vláda”. Jméno  se tak překládá jako „majetná”, „mocná” nebo přímo „panovnice”. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako „patřící ke své vlasti”, „milující svoji vlast”. Je mocným jménem. Nositelka tohoto jména je  prý zpravidla mocnou ženou, která dokáže skvěle obhospodařit svůj majetek a dokonale zabezpečit svoji rodinu.

 

Tento blog je přístupný pro všechny věkové kategorie, bez rozdílu vzdělání. Pro všechny lidi, kteří si chtějí číst, relaxovat, hledat inspiraci a pobavit se. Věřím, že si každý čtenář vybere ten svůj "šálek kávy".

                
   Přeji všem dobrým lidem příjemný zážitek.

 

                                                                                        

       

Vůně kávy povzbudí mou duši, co múza  přinese, kdo z nás tuší, pohladí mě po vlasech svou rukou něžnou, zašeptá  mi do ucha - buď veršů svých, kněžnou.

Povídky děj rozplétej, jako rybář sítě, vkládej písmenka do řádků hbitě a kdybys snad přísloví pravdu znala celou, s tím koncem hořkým, jako káva, dej lidem ke čtení, jako dar se dává.

                                                                                        

                 

život a my

Žijeme obklopeni lidmi a jsme ovlivňováni  jejich chováním i myšlením. Snažíme se uchovat si nadhled, svůj vlastní názor, životní postoj, zdravý rozum, dobrou náladu i pozitivní myšlení. Někdy se nám to daří více, někdy méně. Také my sami ovlivňujeme druhé kolem nás. Přenášíme na ostatní své...

život a my

"Příroda dala iluze moudrým, právě tak, jako bláznům, aby ti moudří nebyli svou moudrostí tak nešťastni."                                 ...
Buďte vítáni a přijměte místo. Nabídněte si čaj. Voní domovem. Zahřeje ve chladných a pochmurných dnech, povzbudí ve chvílích samoty, osvěží ve chvílích pohody. Věřím, že si každý z vás vybere ten svůj "šálek",  podle vlastní chuti. S kapkou citronu, či něčeho ostřejšího, s medem,...

život a my

"Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost." Drobné radosti všedních dnů Někomu stačí jenom být. Pro někoho. Každý z nás pro někoho jsme a žijeme. Ani si to neuvědomujeme. Můžeme pro někoho znamenat velice mnoho, už jenom tím, že kolem něho projdeme a usmějeme se....

život a my

"Svět v zrníčku písku rozeznat,  nebe v divoké květině, bezmezný prostor do vlastních dlaní brát a věčnost prožít jen v hodině.“ (William Blake) Přání Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy, nejsem tam, nespím, to zjistíte brzy. Jsem tisíc větrů a všechno jejich vlání, jsem jiskření bělostných...

život a my

"Vzpomínej rád, neboť vzpomínky oblažují život člověka. Ale zapomínej též, neboť jenom zapomění činí člověku život možným."   (autor neznámý) Tato prostá slova v sobě skrývají hluboké moudro. Četla jsem je kdysi dávno, ještě jako mladá dívenka. Jak život šel a vlekl mě sebou, často mi...

život a my

Jediné slovo a takovou má sílu. Co všechno se do něho vejde. Jednou jsem někde četla - odpusťte. Naučte se odpouštět. Odpusťte všem, komu můžete a především odpusťte sami sobě všechno, co můžete. Tenkrát jsem to nebrala vážně. Dokonce jsem se tomu i zasmála. Nechápala jsem ta slova. Až jsem k nim...

život a my

Z bílého šálku nevědomí pijeme, co nám život nabízí. On sám na něj namaluje, co se mu zlíbí. Často jsme připraveni přijímat to zlé. Někteří žijí ve věčném stresu, spěchu a očekávání něčeho špatného. Když se tak rozhlížím kolem sebe, je to zcela pochopitelné. Ze všech stran útočí média s...

život a my

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. / Arthur Schopenhauer Snad každý soudný člověk vám bez zaváhání řekne, že zdraví je tím nejpřednějším jeho přáním a jeho prioritou v životě. Téměř každý má na mysli především zdraví tělesné a to duševní zdraví je poněkud opomíjeno. Každý...

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz