Naše zdraví

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. / Arthur Schopenhauer

Snad každý soudný člověk vám bez zaváhání řekne, že zdraví je tím nejpřednějším jeho přáním a jeho prioritou v životě. Téměř každý má na mysli především zdraví tělesné a to duševní zdraví je poněkud opomíjeno. Každý zodpovědný člověk by se měl starat o své zdraví a jistě mnoho lidí  věnuje péči o zdraví nemálo peněz i času. Dodržují životosprávu, sportují, berou včas léky, chodí na preventivní prohlídky k lékaři.

Zapomínají v tom shonu, že stejnou péči mají věnovat i svému duševnímu zdraví. Bránit se nadměrnému stresu, nebo ho aspoň odbourávat a kompenzovat. Lékem k nezaplacení je duševní pohoda a vyrovnanost, každodenní radost a smích.

Přeji vám ze srdce mnoho takových pěkných a pohodových okamžiků.

                                                                            

 Zaujala mě slova autorky jenoho blogu, který jsem objevila na internetu.  Píše o tom, jak důležitá je psychická pohoda a rovnováha pocitů, hmotných věcí, jak důležité je pro člověka hnotné zabezpečení  a jistota. Ano. S tím naprosto souhlasím. Každý z nás to ví a mnozí poznali na vlastní kůži osobní krachy, neúspěchy, strádání, nebo naopak hojnost a bezstarostnost.

Myslím si, že finanční nesvoboda je nejhorší nesvoboda ze všech. Vede nejen ke zhoršení psychického zdraví, ale celkové frustraci a ztrátě smyslu života. Mnozí namítnou to omšelé - peníze kazí charakter. Myslím si, že nedostatek peněz též a mnohem hůře. Vyplývá z toho závist a nenávist. Nenávist k sobě samému, ostatním a životu vůbec. Frustrace, pocity marnosti a beznaděje, deprese, poškození zdraví psychického i fyzického.

Ovšem, stejně špatně jsou na tom i workoholici, kteří pracují ne pro peníze (kterých mají dostatek), ale pro tu práci samotnou, která se jim stala vším a apriori života. Zapomínají na své zdraví fyzické i psychické a skončí s infarktem, či jinými nemocemi na lůžku a zbytek života promarodí. Pak teprve si uvědomí, co všechno jim v životě uniklo.

Je těžké hledat v sobě rovnováhu, tak důležitou a prospěšnou pro naše psychické zdraví. 

Zaujal mě pěkný článek o rovnováze, třeba si z něho něco vezmete i vy. :)

Nejedná se ovšem pouze o hojnost finanční, ale o celkové naplnění. Je potřeba si uvědomit, že všechno se vším souvisí a aby vše zapadlo, je důležitá ROVNOVÁHA.

Nelze mít finanční hojnost a být duševně chudý, stejně jako nestačí být duševně bohatý a finančně závislý.
Dobré srdce a kvalitní finanční život je potřeba mít v rovnováze. Není pravdou, že je lepší mít dobré srdce než dostatek peněz. Oboje má stejnou důležitost zde v pozemském životě.
 
Stále slýchávám, že peníze nejsou tak důležité, že ty vždy budou, že důležitější je zdraví, štěstí a dobré srdce.
Na druhou stranu každý, kdo toto říká, finančně strádá, má dvě až tři zaměstnání, a přesto nestačí platit účty, natož, aby zbylo na radost pro sebe a pro druhé. K tomu má problémy se zdravím, jelikož je vyčerpáván a jeho tělo takovou zátěž nezvládá.
Co přináší zdraví - klid, harmonie, radost a tedy mít na to i dostatek financí, nebo se dřít, nemít přesto dost na nutné výdaje a ještě se jen rozdávat bez braní? Kde je zde rovnováha mezi dáváním a braním?
Každý sám za sebe se rozhodněte, zda je Váš život v takové rovnováze, která Vám dává jak pocit zdraví, spokojenosti, radosti a finanční jistoty. Pokud tomu tak je, nebo víte, že k tomu směrujete svým rozvojem, směle pokračujte. Pokud to někde drhne, přemýšlejte, něco je potřeba změnit. A to od základů a začít jinak.
Lze to. Jen je potřeba si více věřit, věřit ve své možnosti a schopnosti, i když je třeba ještě neznáte.
Je čas začít jinak. A já vím, že to máte každý v sobě. Každému z Vás přeji nalezení rovnováhy a uvědomění si svého vnitřního potenciálu. Směle do toho.

/ zdroj internet /https://vykladandelskymikartami.blog.cz/  
 


Poezie umí léčit, propojuje racionální a emoční stránku osobnosti.

Čtení i psaní poezie může léčit, už jen setkání lidí a sdílení poezie, je faktor, který v terapii pomáhá.                   

Nu, já dodávám, že poezie je lékem a jako všechny léky, má se užívat po kapkách. Ovšem, občas celý šálek nemůže škodit. :*)

 

Pláč a smích patří neoddělitelně k sobě, jde o přirozené lidské emoce.

Pokud máte chuť plakat, plačte a pokud se vám chce smát, smějte se.

/Sigmund Freud

 

 

"Hospodin byl šlechetný a zavedl člověka do propasti
nevyhnutelného, aby mu ukázal, že musí zvolit
- a nikoli přijmout - svůj osud."
*
"Pravdivé je to, co nás činí svobodnými."
"My sami jsme schopni způsobit ve svém životě zázraky."
*
"Každý z nás si zaslouží peníze, připustíme to ale sami sobě?"
"Peníze nejsou nic jiného než prostředek směny.
Peníze jsou zcela neutrální.
Peníze se chovají vždy jen podle toho,
jak s nimi zacházíme my."
*
PAULO COELHO
PIERRE FRANCKH
NEZNÁMÝ AUTOR
 

Pozitivní myšlení

Hravost, smích, optimismus a v neposlední řadě soustředění se nikoli na ego ale na ducha, nechť jsou pro nás od této chvíle prioritou. Přidejme žejdlík neposuzování a tolerance, špetku fantazijního snění a notnou dávku jasnozřivosti. Na problémy, které se nás zatím stále ještě dotýkají, nazírejme jako na poučení se z chyb. A neberme se příliš vážně! Bez víry, že všechno je možné, to ale nepůjde. Ovšem za předpokladu častějšího použití srdce, nežli rozumu.

Meditujme, nechme mysl otevřenou, prázdnou, bez starých překonaných křivd. Bez nesmyslných myšlenek motajících se nám dnes a denně hlavou, vržou a skřípají, jako starý kolovrátek stále kolem dokola. Už jste si určitě všimli, jak jsou vaše myšlenky stále stejné, často ubíjející, každý den, a takový může být i váš dočasný pozemský život.

Světlo znamená především poznání, souvisí s poznáním a poznáváním, s informacemi i s tokem informací. Pokud se setkáte s pojmem: Jsme bytosti světla, nezapomínejte na kritické myšlení. Myslet pozitivně, či pozitivním být, neznamená, že přestaneme používat kritické myšlení.

Snažit se aplikovat do svého života světlo a lásku, je v pořádku, ale to ještě neznamená, že se nám pouze díky jednostrannému vnímání duchovnosti otevře portál do jiné dimenze. Jakékoliv poznání se nevyhne stínům.

Stín je součástí světla. Světlo a tma, ať už v přírodě, nebo v člověku, jsou od sebe neodlučitelné.

bystré vnímání pojmu: "bytosti světla"

 / psychologiechaosu.cz/ autor  Věra Balková/ internet /13.7.2016

 

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz