Odpuštění

Jediné slovo a takovou má sílu. Co všechno se do něho vejde.

Jednou jsem někde četla - odpusťte. Naučte se odpouštět. Odpusťte všem, komu můžete a především odpusťte sami sobě všechno, co můžete.

Tenkrát jsem to nebrala vážně. Dokonce jsem se tomu i zasmála. Nechápala jsem ta slova. Až jsem k nim musela dozrát a pochopit  hloubku  lidské moudrosti.

                                            

Odpuštění osvobozuje

Shodíte - li ze sebe to věčné břímě křivdy, bolesti, touhy po pomstě i spravedlivém trestu, uleví se vám a váš život bude mnohem snesitelnější. Vaše duše bude svobodná.

                                                           

                    

Láska k sobě je základ vnitřní spokojenosti a kvalitních vztahů./ Sigmund Freud

Odpuštění

13.07.2016 15:05
Myslím si, že není dobré pro každého z nás, příliš se zaobírat starostmi, co si o nás lidé myslí, co si povídají. Buďte sví a mějte se rádi, takoví, jací jste. Prokazujte sami sobě úctu a hovořte o sobě vždy před ostatními s úctou. Neshazujte se svými nedostatky a nelitujte se. Mějte zdravé...
13.06.2015 23:44
V konečném důsledku platí, že jediný člověk, kterému musíte odpustit, jste vy samotní. Zlost, zášť a odpor, jež pociťujete vůči druhým, nakonec vždycky souvisejí s pocity, které máte vůči sobě samým. Proto možná některé vaše pokusy odpustit druhým selhaly. Dokud neodpustíte sami sobě, budou...

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz