Karel IV.

26.04.2016 22:07

Vzdělání a z ní plynoucí moudrost jsou zřejmě největšími duchovními hodnotami, kterými může člověk disponovat. Platí to pro každou dobu, jelikož se jedná o univerzální hodnoty, o něž je téměř nemožné někoho připravit. Že byl Karel IV. jedním z nejvzdělanějších a nejmoudřejších českých panovníků asi není třeba nikoho dlouze přesvědčovat. Vždyť stačí nahlédnout do Karlova vlastního životopisu (Vita Caroli) nebo vyjmenovat záslužné činy velkého císaře a krále, a vyvstane před námi jedinečný vzdělanec, který představoval v evropských dějinách středověku skutečnou raritu.

V těchto dnech vzpomínáme výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Významné osobnosti našich dějin. Myslím si, že je dobré, v této souvisosti, připomenout jeho moudrá slova, která se úzce pojí k současnému horkému tématu.

Jeho Veličenstvo český král Karel I. (jako římský císař IV.) napsal v návrhu zákoníku „MEISTAS CAROLINA“ toto:

„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svým polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“ / internet/ europortál

 

                                                

Stejně tak, jak se z jeho moudrých slov poučili jiní, také já je přijímám za vlastní a souhlasím s panem Vondruškou a mnohými dalšími osobnostmi české kultury a osobnostmi současných dějin české země.

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. (historik, publicista a spisovatel)

Národe, povstaň!

Kdysi byl za vlastizradu trest smrti. Učili mě, že vlastizradou je to, pokud by chtěl někdo vydat tuto zem a její lid nepříteli. Pro celé generace mých předků byla vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi
dopustit. Bylo to stejné jako vrazit bratrovi dýku do zad. Bylo toho hodně,co mě učili a čemu jsem věřil. Vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská Unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně.

Od středověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu. Existovaly jen tři podmínky – přijmout naši víru, ctít zákony českého krále a poctivě se živit. České království bylo pohostinnou zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán s otevřenou náručí. Nejsme národ, který by byl sobecký. Jsme jen národ, který se vždycky choval rozumně a pokud možno spravedlivě. A s hrdostí.

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní a já nevím co ještě, ale já zůstanu Čechem a vlastencem. Budu dál milovat tuhle zem, budu psát knihy o českých dějinách a budu chválit naše předky za to, že tuhle zem chránili proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu svému, že z neúrodné krajiny sevřené horami vybudovali zemi medem a strdím oplývající.

Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.


     

                   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

                                                       ´´´´´´´´´´´´

Volby do zastupitelstev krajů 7. - 8. října 2016

Nastal opět čas voleb. Snahy politických stran a hnutí lámou rekordy. Do hlav občanů české země se tlačí různá přesvědčení a sliby.  Názory se na nás lepí ze všech médií. Předvolební guláš má pachuť nevole a nezájmu občanů.  Frustrace je, podle mého názoru, hlavním viníkem  tak malé účasti občanů u voleb!

KAM SPĚJE ČESKÝ NÁROD A ČESKÁ ZEM?                                

Hodně lidí si klade stále stejné otázky - čemu máme věřit a komu?  Občané tohoto státu stále častěji a více nahlas vzpomínají na dobu minulou.  Co bylo a je špatně?!      

Internetem se šíří, jako mor hoaxy o tom, co kdo, kde a kdy řekl.  E - mailové schránky plní zprávy typu -   "BUDETE OTROCI VE  SVÉ VLASTNÍ ZEMI" ! Komunisti opět řádí? :) Předvolební "masírka" začala. Myslím si, že je to zbytečné a marné úsilí. Občany tohoto státu to k žádné velké aktivitě nepřiměje. Hujeři mlčí, sluníčkáři se radují a zbytek tiše doufá.

Je to jenom zdání, přifouknutá bublina, nebo je to snad pravda?!  Nechám každému z vás na zvážení, dle jeho svobodné vůle. V tomto "cancátu", jak rádi sluníčkáři nazývají veškeré aktivity odpůrců radostných ideálů EU je znát agitační pachuť, ale je v něm i kus pravdy.

Mnoha lidem v ČR se zmařily veškeré naděje na slušný a pěkný život. Jsem jednou z těch, která vidí, co se stalo s českou a moravskou zemí a které to není jedno. Hodně věcí jsem si také představovala jinak - lépe. A všechno je jinak, ale - hůře!

 

"Tenkrát jsme zvonili a pískali. Protože jsme doufali a věřili! Protože jsme uvěřili vlastizrádcům, lhářům a nastrčeným loutkám.

Kde je dnes ČKD a tisíce dalších fabrik co byly záměrně zlikvidovány? Jak skončili ti, co zvonili a pískali? Jako nezaměstnaní? Jako bezdomovci? Jako živořící důchodci

Ano, jsme otroci ve vlastní zemi, jen si to někteří nechtějí přiznat. Kde je dnes Československo, co nemělo žádné dluhy? Kde je dnes vyspělý průmysl a zemědělství? Kde je fungující zdravotnictví a školství, důstojné bydlení, dostatek práce a důstojný život pro každého občana tohoto státu?! Máme rozkradenou, zdevastovanou, vytunelovanou a totálně zadluženou kolonii EU, zvanou Česko. 

Dluhy  českého státu nezaplatí ani 10 dalších generací!

Máme milion exekucí ročně, 600 tisíc registrovaných nezaměstnaných, další statisíce neregistrovaných nezaměstnaných, 500 tisíc předčasných důchodců, 100 tisíc patologických hráčů na automatech, 4 miliony lidí žijících v chudobě, máme každý den 5 sebevražd ze zoufalství, neboť lidé už dávno pochopili, že dobře už bylo. 

Máme tak "kvalitní" život, že jsme první na světě ve spotřebě antidepresiv a prášků na spaní. 

Devastace společnosti pokračuje vysokým tempem. Teď už zbývá našim otrokářům a vlastizrádcům dílo zkázy dokončit tím, že sem pozvali imigranty. Ti mají za úkol zničit Českou republiku, český národ i celou Evropu, přesně podle plánu. Vlastizrádci, zloději a tuneláři potřebují zamést stopy po zvěrstvech, co tady za posledních 26 let napáchali, neboť ani za 100 let to nikdo nedá do pořádku. Proto pomocí imigrantů zlikvidují kolonii Česko i celý český národ. 

Podle nezávislých odborníků, byl rozkradením, devastací, tunelováním a nezákonným vyvedením majetku do zahraničí, každý občan ČR okraden o minimálně 5 milionů korun. Přece nebudou polistopadoví zloději vracet rozkradený státní majetek, to raději zlikvidují zdevastovanou kolonii Česko i český národ. 

Už víc jak 26 let posloucháme lži o demokracii a svobodě. Ani jednoho jsme se nedočkali. Jen se po volbách vymění loutky, ale zlodějská totalita pokračuje dál. V Ústavě České republiky jeden z klíčových zákonů říká: "Veškerá státní moc patří lidu této země". Toto nikdy neplatilo, není dodržováno, ale v této zlodějské totalitě se to nesmí říkat. 

Někdo si snad myslí, že "lid co má veškerou státní moc" by takovým způsobem likvidoval sám sebe a stát ve kterém žije?!"


Tak, kde je chyba? V nás, prostých občanech této země?!  Jsou všichni, kteří nejsou spokojeni s vývojem společnosti a s politickým děním, zastánci bývalého režimu, jak je zvykem v ČR hned nálepkovat, nebo mají ještě kousek zdravého rozumu?!

Nechci bývalý režim.

Chci pořádek, stejná práva a povinnosti pro všechny občany státu! Chci skutečný právní stát! Chci za svou práci mzdu, ne almužnu! Chci žít v čistém a moderním prostředí, především v bezpečném prostředí, v klidu a míru.

                                                           

1.10.2016   
 

                                  

„Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž je poddán vládě peněz.“ – Vita Caroli, kapitola II.

„V novinách máte tři druhy zpráv: zprávy pravdivé, pravděpodobnostní zprávy a ty ostatní.

Pravdivou zprávou je datum vydání. Pravděpodobnostní zprávou je předpověď počasí. A pak je to ostatní. " /Miloš Zeman

Jsme občané ČR - facebook -

napříč společenským spektrem

Tristní obrázek toho, kam hloupost a neschopnost českých občanů, oprávněných voličů, racionálně přemýšlet, dostala Česko 26 let po pádu totalitní komunistické vlády.

Opět se blížíme k levicové diktatuře, kdy se jakýkoliv nesouhlasný názor proti názoru vlády, tzv etablovaných a státotvorných politických stran a nebo tzv veřejnoprávních médií, označuje jako extrémismus.

Máte obavy z islamizace, muslimského terorismu, z toho, že česká vláda nehájí české národní zájmy, nelíbí se vám státem podporovaná multikulturalistická politika, nelíbí se vám, že by se měli v naší zemi roztahovat nevítaní a nelegální imigranti - pak jste podle mínění socany ovládaného Ministerstva vnitra pravicový extrémista a socanská policie si na vás bude chtít posvítit a nejlépe vás rovnou trestně stíhat.
To jste to dopracovali obyvatelé ČR!
Na Česko asi platí více než na jiné země to, že lidé co si neváží vlastní svobody, si ji prostě nezaslouží. Jen si to srovnejme s bratry Poláky a nebo Maďary a tím, jaké vlády a politiky si volí oni a jak jejich politici dokážou hájit zájmy svých zemí. Takový Viktor Orbán a jeho obrovská podpora mezi Maďary je je důsledkem toho, že Maďaři jsou zřejmě daleko větší vlastenci než jsou Češi, kteří si tak leda zakřičí na fotbale nebo na hokeji ,,Kdo neskáče není Čech,'' ale jak jsou volby, tak zase velká část z Čechů zapomene na národní hrdost a na české národní zájmy a za nějakých 30 stříbrných, tedy odpuštění zdravotnických poplatků či za jiné sliby socanů, jim a stbákovi Babišovi dá bianco šek k tomu, aby zničili a zaprodali Česko EUro marxistům.

https://www.securitymagazin.cz/…/kritizujete-vladu-nebo-vere…

Kam spěje český národ?

01.11.2016 23:53
Ve dnech, kdy se většina, v poklidu žijících, obyvatel naší země stiší a věnuje se vzpomínkám na své zesnulé, snaží se někteří rozdmýchávat nepokoje, pořádají štvanice na prezidenta republiky a svolávají ostatní občany k jakýmsi  demonstracím a protestům. Umělci a intelektuálové v Praze...
31.10.2016 19:17
V souvislosti se všeobecným děním v politice naší země, mě zaujal tento článek. Vysvětluje se v něm vlastně průběh událostí, které smýkají českými médii a většinu obyvatel ČR nechávají v klidu. Zatím! A doufám, že většina obyvatel nepodlehne nátlaku politiků a jejich zaplacených poskoků! Věřím, že...
16.05.2016 21:01
Čím se dá bojovat proti islamizaci? Jen svobodou. To nikdo nechce - dokonce ani sluníčkáři. Nechceme hořící auta v ulicích, nechceme teroristické útoky, nechceme znásilňování a vraždy ze cti. Jenže jak se tomu bránit? Západní země to všechno mají a neví, co s tím. Neubránili...

Facebook - názory

Bára Kittlová Zbavte nás parazitů, mimo jiné. Opravdu mě nebaví vstávat ráno v pět do práce, ve které jsem někdy i 15 hodin za minimální mzdu a vracet se domů hloučkem černých tlam, kteří jsou ve značkovém oblečení, kouří Malborky a baví se o tom, že oni do práce nemusejí, že se o ně my pěkně staráme.

Připadá vám to normální?! Zvu vás o víkendu ke mně domů, sobota večer, budete muset jít brzo do postele, protože i v neděli vstáváte v 5 a chcete se vyspat, ale moc dobře to nejde, protože všechna ta černá pakáž sedí před domem a věřte že jich jsou desítky a zpívají, řvou po sobě, dělají prostě bordel.

Tenhle systém ze mě udělal rasistu!!! Množí se jak potkani, protože jim dáváte naše peníze a nic po nich nechcete.

Obyvatelé naší obce se domluvili a krásné ji uklidili, několik pytlů odpadků se odvezlo, ale už je to asi 14 dní a co myslíte? Naši nechtění spoluobčané hážou odpadky z okna, tak že... Prostě, je hnus chodit unavená z práce s pár korunami domů a nechat je se nám smát do obličeje, jak jsme hloupí. Měli byste zvednout své zadky a jít mezi lidi a poslouchat. Mějte se, musím do práce, aby se cigáni měli dobře.

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz