Smysl života

17.01.2015 23:04

Co je to vlastně - smysl života?

Myslím si, že je to  nekonečné hledání. Toužení a čekání. Pokus o zachycení něčeho pomíjivého a zcela neuchopitelného. Věčná a nekonečná nenasycenost sebe sama. Zpytování svého nitra a nahlodávání pochybnostmi.

Nedostatek pokory k životu, jako takovému, činí z tohoto slova klišé. Mnoho lidí, si na sklonku svého života, i přes veškerou snahu najít ten smysl života a své osobní přesvědčení, že ho našli, klade otázku "bylo to skutečně ono" ?! Prožil jsem svůj život plnohodnotně ? Druzí jsou přesvědčeni, že se jim to nepodařilo, svůj život promarnili a odchází z tohoto světa nespokojeni, nešťastni. Těch lidí, kteří neustále tápou a hledají, trápí se, je většina. A kupodivu jsou to právě ti, kteří mají zdánlivě všechno. Žijí svůj život dle svých představ, vykonávají práci, která je baví a dokonce i dobře živí, jsou zdraví, nemají existenční problémy,  mají dostatek všech požitků, včetně sexu, spokojené partnerské vztahy, život si takzvaně "užívají".

Každý člověk si jistě někdy položil otázku "proč jsem tady " ?!  Má můj život vůbec nějaký smysl ?!

Myslím si, že  ta věčná  nespokojenost a pachtění se po nalezení toho smyslu života, brání člověku, prožít svůj život šťastně a plnohodnotně. Myslím si, že smysl života souvisí právě s tím štěstím. Že je to vlastně to samé. To opravdové, hluboké štěstí je  radost ze života samotného.

Pokora k životu. Smysl života je  -  žít ten život. 

                                       

 

Člověk by se měl v rámci dosahování štěstí

pokusit obklopit se lidmi, kteří ho chápou,

ale zároveň se snažit pochopit lidi,

kteří ho obklopují.

                                                        Scarlos (Písmák.cz)

                                                   

 

Smysl života

28.01.2015 22:13
Lásku, přátelství, domov, skutečnosti, které  mnozí bereme, jako samozřejmost, jsou pro jiné nesplnitelným snem.   Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda.  Kdyby to bylo tak jednoduché i v životě, jak jednoduché je, namalovat to jako obrázek!  Nic v životě není zadarmo. Za...

Smysl života

05.03.2015 22:57
Netrapte se tím, co nemáte, ale žijte tím, co máte. Mnoho lidí si neuvědomuje a tím pádem ani nepřipouští, jakého daru se jim dostalo, že zde, na Zemi mouhou být. Neustále žehrají na osud a bídu, nedostatek peněz, zdraví, přátel, lásky.......je toho jistě mnoho, co všechno člověk může mít a zoufá...

Smysl života

02.10.2015 10:01
Přeji pěkný a příjemný den všem, kteří se mnou sdíleli moje stránky. Rok si s následujícím podává ruce a zářivé listy stromů se opět něžně snáší k zemi. Nastal podzim a zádumčivě šumí řeka. Život běží dál kolem mě a já si píšu své myšlenky pro potěchu svou i druhých....
28.01.2015 08:25
Život je cesta Není to o tom, že život je jednoduchý, dokonalý nebo přesně takový, jaký jsem si ho vysnila. Já jsem si vybrala být šťastná a vděčná, bez ohledu na to,  jakou cestou  ve svém životě dojdu k cíli. Neexistuji proto, abych zapůsobila na svět. Existuji pro to, abych žila svůj...

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz