Zamyšlení

Tajemství myšlenek, rodících se hluboko v naší mysli, nebo v srdci, chcete - li

Často cítíme nutkavou  potřebu a touhu něco říct,  nebo si myslíme, že je to nutnost a máme zábrany vyslovit nahlas své myšlenky. Cítíme ostych a strach, že se znemožníme a ztrapníme, ublížíme tím někomu. Necháváme si své myšlenky pro sebe. Občas, naopak záměrně použijeme ostrá slova, jako útočnou zbraň. Myšlenky plodí slova.

Slovo má velkou sílu. Pohladí, povzbudí, pomůže. Ale také zraňuje. Nic tak nezabolí, jako nevhodné slovo. Nejhorší na tom je, že ho nelze vzít zpět. Co je jednou vyřčeno a napsáno, to už jiná slova nezmění. Jedno jediné malé slůvko, tisíce jiných velkých nezničí, ani nezmění.

Proto važme svá slova. Neubližujme druhým a neubližujme tím ani sami sobě. Nic tak nerozedírá nitro člověka, jako slovo nevyřčené v pravou chvíli, nebo naopak to, které padlo, jako rána bičem a zjizvilo duši někoho.

Myšlenky jsou poklady naší duše.

                                                           *

Važ svá slova, protože slovo je největší zbraň. Pomocí slov můžeme vyvolat válku, nebo nastolit mír. Nepoužívej slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. 

Použij sílu slova ve jménu pravdy a lásky / Miguel Ruiz

 Co je afirmace?

Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými hodnotíme, řešíme sami sebe, svůj vzhled, náladu a své činy. Často jsou tato tvrzení/myšlenky negativní a pak tato tvrzení používáme sami proti sobě.

Podvědomí je úložištěm informací.

Zaznamenává všechno, o čem přemýšlíme a co říkáme. Vkládáme-li do něj negativitu a negativní sdělení, podvědomí pro nás vytváří negativní zážitky a situace. Rozhodneme-li se vkládat do něj samá pozitivní, laskavá a optimistická tvrzení, naše podvědomí nám začne vytvářet a přinášet prospěšné situace, zážitky.

Je tedy velmi důležité cíleně pronášet správné, pozitivní afirmace, díky kterým se naše podvědomí přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši sílu a na schopnost tvořit si život dle našich přání. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne.

Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.
 

Kde dělám chybu? Asi ta semínka nezalévám. Máte někdy také ten pocit? Nebo zalévám snad málo?

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz