Test

Troška psychologie - jací jste ?

Je třeba si uvědomit, že projev uvedených sklonů závisí na úrovni psychického rozvoje. U psychicky dobře rozvinuté osobnosti jsou individuální povahové rysy snadno pozorovatelné a nacházejí své uplatnění. U osob, kde psychický rozvoj není náležitý, mohou být tyto rysy potlačeny, neprojevují se v profesionální činnosti,  projevují se ad hoc, nebo dokonce v situacích zcela nevhodných. To platí také u všech následujících charakteristik.

1. typ – «vedoucí»

Obvykle lidé se sklony k vedoucí a organizátorské činnosti. Chovají se podle striktních sociálních norem. Mívají dar dobrých vypravěčů, založený na vysoké úrovni rozvoje řečových schopností. Velmi dobře se adaptují v prostředí, svou dominanci nad ostatními dokážou udržet v určitých mezích.

2. typ – «odpovědný vykonavatel»

Má mnoho společných rysů s „vedoucím“, avšak při rozhodování o důležitých věcech často váhá. Tento typ je více orientován na „umění vzít za práci“ a vysokou profesionalitu. Vysoce zodpovědný a velmi náročný k sobě i jiným. Vysoce si cení „správnosti“ – charakterizuje ho zvýšený cit pro pravdivost. Často trpívá psychosomatickými onemocněními v důsledku pracovního přetížení

3. typ – «neklidný - pochybující»

Charakterizován nejrůznějšími schopnostmi a talenty – od jemných manuálních prací až po literární nadání. Lidem daného typu je obvykle těsný rámec jediného povolání, dokážou ho vyměnit za úplně jiné, zcela jiného a nečekaného zaměření. Mívají také koníčky, které jsou jim v podstatě další profesí. Přímo fyzicky nesnášejí nepořádek a špínu. Obvykle kvůli tomu mají konflikty s jinými lidmi. Vynikají zvýšenou zranitelností a často o sobě pochybují. Potřebují vlídné povzbuzování.

4. typ – «vědec»

Tito lidé lehce abstrahují od reality, vládnou „koncepčním myšlením“, vynikají schopností na všechno vypracovat vlastní teorii. Obykle jsou duševně vyrovnaní, racionální, své chování promýšlejí. Zástupce tohoto typu často najdeme mezi lidmi, kteří se věnují syntetickým druhům umění: filmu, cirkusu, divadlu, animaci apod.

5. typ – «intuitivní»

Lidé toho typu se vyznačují vysoce citlivou nervovou soustavou, která se snadno přetíží. Snadno zvládají práci s přeskakováním od jedné činnosti ke druhé. Obvykle obhajují menšinu, za níž se skrývají nové možnosti. Mají čich na novinky. Jsou altruisté, často projevují starost o druhé. Bývají velmi zruční a vybavení velkou obrazovou představivostí, což jim zajišťuje úspěch v technické tvůrčí činnosti. Obvykle si vytvoří vlastní normy morálky, řídí se vnitřními zákony, dávají přednost sebekontrole. Ostře reagují na jednání dotýkající se jejich svobody.

6. typ – «vynálezce, konstruktér, umělec»

Obvykle ho najdeme mezi lidmi s „technickou žilkou“. Je to člověk s vysokou představivostí a prostorovým viděním. Často se věnuje různým druhům technické, umělecké nebo intelektuální tvorby. Bývá introvert a stejně jako intuitivní typ si vytváří vlastní morální normy, nepodřídí se žádnému vnějšímu tlaku, řídí se pouze svou sebekontrolou. Emocionální, naplněn vlastními originálními idejemi.

7. typ – «emotivní»

Vysoká míra empatie, soucítění s jinými lidmi. Těžko snáší kruté záběry ve filmech. Těžké, drsné události jimi dokážou velice otřást a nadlouho je vykolejit. Bolesti a strasti druhých lidí nacházejí u tohoto typu soucit a pochopení, na které vydává mnoho energie. V důsledku toho je pro ně často mnohem těžší uplatnit vlastní schopnosti.

8. typ – «necitelný ke starostem jiných»

Vybaven zcela opačnou tendencí než emotivní typ. Obvykle nevnímá starosti jiných nebo ho nechávají lhostejným, dokonce je schopen na takové lidi vyvíjet nátlak. Jde-li o dobrého odborníka, dokáže lidi přimět, aby dělali to, co pokládá za potřebné. Někdy je pro něj charakteristická jistá „okoralost“ projevující se v případech, kdy se vlivem vnějších příčin uzavře v kruhu vlastních problémů.
.

                                                                   

Jednoduchý test osobnosti

Stačí jen čtyři jednoduché zkoušky a budete v člověku číst jako v otevřené knize. Jediné, o co musíte dotyčného požádat, jsou čtyři nenáročné úkony. Test můžete vyzkoušet i na sobě. Každý výsledek si zapište a záhy budete znát celkové hodnocení. Tak do toho! :)

1. Sepněte ruce.

Který palec máte nahoře? Pokud palec levé ruky, zapište 1, jestliže je to pravý palec, pak zapište 2.

2. Zamiřte na myšlený cíl – zamhuřte jedno oko.

Které oko jste nechali otevřené? Pokud levé, zapište 1, pokud pravé, zapište 2.

3. Zkřižte ruce přes prsa.

Která z vašich rukou byla nahoře? Levá je - 1, pravá - 2.

4. Zatleskejte.

Kterou ruku máte při tleskání nahoře? Levá – 1, pravá – 2.

Přehled výsledků :

2221 — Velmi nerozhodná povaha.

2212 — Komunikativnost, domluví se s každým.

2122 — Opatrnost, měkká povaha, technický typ myšlení. Ke svému okolí bývá tento typ často poněkud chladný.

1222 — Nedostatek vytrvalosti a houževnatosti, emocionální povaha. Lehko podléhá cizím vlivům. Umí s lidmi najít společný jazyk.

1122 — Člověk tohoto typu je laskavý, mívá velké množství zájmů. Často jde o prostou, naivní povahu.

2211 — Měkká povaha. Vyznačuje se velkou schopností komunikace.

2111 — Výrazným rysem této povahy je nestálost. Nejraději spoléhá na vlastní síly.

1211 — Uzavřená  povaha, málo přátel. Nicméně člověk silného ducha, houževnatý při naplňování stanovených cílů.

1121 — Tvůrčí typ, měkká povaha, důvěřivý.

1112 — Energický, rozhodný, emocionální.

2222 — Absolutní pravák, konzervativní typ, tendence vyhýbat se konfliktům.

1111 — Absolutní levák. Tvůrčí, emocionální typ, individualista a egoista.

2121 — Bezbrannost, snadno ovlivnitelný.

1212 — Vytrvalý, silný charakter. Lehko zvládá stanovené cíle..

1221 — Měkká povaha. Naivní typ, snadno se vzdává.

2112 — Přirozený, nenucený typ. Snadno se seznamuje, často mění záliby a zájmy.

Jste zklamaní? Nevyšlo vám to, co jste očekávali? Netrapte se proto, všechno je jinak, než se zdá. :)

  

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz