Jsou svátky přežitkem?

Neustále slyším kolem sebe dohady, zda máme svátek, nebo je tento den pouhým přežitkem. Neblahou vzpomínkou na léta minulá, pro mnohé občany tohoto státu neblahá a neradostná, pro jiné zase léta dobrá a krásná.

Den 8.březen - snad žádný jiný den v kalendáři tak "nehýbe" celým Českem.

Ať už je to jakkoliv, já si myslím, že tento svátek patří ženám na celém světě. A světe div se, vzešel z Ameriky. Ano, právě z té stejné Ameriky, ze které si bláznivé porevoluční Česko bere, jako za příklad všeho nejlepšího, co je "IN" a "COOLl", naprosto veškerý brak! 

Ať si každý slaví, co jemu se líbí a uzná za vhodné. Já si myslím, že tento svátek je "náš", stejně tak, jako všech žen na celém světě. 

Ano, den, 8. březen, je svátkem žen, stejně tak, jako je náš svátek 1.máj, oslavující lásku a jaro a 10.květen je Dnem matek, vzdávající hold osobám nejdražšším naším srdcím.

Je mnoho svátků a mnoho dní v kalendáři a v životě lidí, co se mají, dle tradice našeho národa slavit, nebo které lidé slaví sobě pro radost. Nenechme si brát své tradice, ale neslavme pouze z povinnosti, ale od srdce.

Přeji všem ženám i sobě jenom to krásné a dobré. Radost, spokojenost, pohodu, štěstí, lásku, oporu blízkého člověka, zdraví, hodné a zdravé děti....... je toho jistě ještě hodně, co by se mohlo a mělo přát a tak mě napadá - slavme život a jeho krásu.
 

Slavme každý den za to, že ho můžeme žít.                          

                             

  Svátek matek

Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny.

Původ pro naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. Ve starém Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno. Novodobá historie svátku se ovšem datuje z let občanské války ve Spojených státech amerických. Sociální aktivistka Julia Ward Howeová vyzvala ve svém Provolání ke dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na válku prusko-francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen světa, které by podpořily spojenectví různých národů a přispěly k přátelskému řešení mezinárodních otázek v zájmu míru. Její následnicí byla Ann Jarvisová, která se od roku 1858 snažila prostřednictvím Pracovních klubů matek o zlepšení sociálně zdravotních podmínek a o snížení dětské úmrtnosti. Po roce 1868 pracovala na usmiřování sousedů, kteří bojovali v občanské válce na opačných stranách. Poprvé byl slaven Svátek matek v upomínku na Ann Jarvisovou dne 10. května 1908 v městě Grafton, West Virginia. Některé státy USA prohlásily Svátek matek za oficiální svátek roku 1912. V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní svátek USA presidentem Woodrowem Wilsonem. Dodnes je Svátek matek jedním z (nejen komerčně) nejoblíbenějších svátků v USA.

Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk pocházející ze 16. století, kdy lidé navštěvovali ve čtvrtou neděli velikonočního půstu svůj „domovský“ kostel, a kdy byla tudíž příležitost pro rodiny strávit čas pohromadě. Podle historiků v tento víkend posílali zaměstnavatelé své mladé nádeníky a služebné domů, aby se setkali se svými rodinami a matkami. V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika (byť tento svátek není součástí zákona o státních svátcích), Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko a Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Taiwan, USA, Uruguay a Venezuela.

Pro zajímavost je možno podotknout, že např. v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině zemí Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března. Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Alice Masaryková, velká osobnost první republiky, která se z komunistických učebnic dějepisu jaksi vytratila, studovala medicínu, filosofii a sociální práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu. Za první světové války byla za pomoc při vlastizrádné činnosti otce zatčena a vězněna 9 měsíců ve Vídni, kde jí hrozil trest smrti. Propuštěna byla až na nátlak amerického veřejného mínění. Tato statečná, vzdělaná, společensky angažovaná osobnost, která po smrti matky plnila roli první dámy republiky, zakládala sociologickou sekci Svazu československého studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen. Roku 1919 založila Československý červený kříž a byla téměř dvacet let jeho předsedkyní. Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku matek u nás. Tuto myšlenku v nově vzniklém Československu šířily Československý červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při politických stranách. Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923. V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem.

Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé a zatím naposled objevil Svátek matek v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. Podepsali jej Beneš s Gottwaldem a Nejedlým. Po únorovém puči komunisté dříve opěvovaný Svátek matek zavrhli a v padesátých letech nahradili slavením Mezinárodního dne žen.

V rámci obnovy humanistických hodnot zničených komunistickou diktaturou se navrhuje zařadit Svátek matek mezi ostatní svátky. V návaznosti na násilně přerušenou historickou tradici demokratického předválečného Československa a v souladu se soudobou tradicí velké většiny států, které Svátek matek slaví, se navrhuje jeho stanovení na druhou neděli v květnu. Smyslem je vzdát, bez asociací s komunistickou ideologií, hold ženám a jejich nenahraditelnému místu ve společnosti. Bude příležitostí k projevení úcty matkám každého z nás i ke všem ženám obecně. Význam Svátku matek je svou podstatou každému člověku jasně srozumitelný a blízký právě pro jeho všeobecně humanistický charakter a humanistickou tradici. Navrhovatel se přiklání k tradičnímu termínu „Svátek matek“ namísto „Den matek“.

Zdroj (10. 5. 2018): https://kalendar.beda.cz/den-matek-a-den-otcu

 

                                                                          

Pěkný první máj všem

Maluj mi
obrázky lásky
tělo touhou pláče
srdce vyskočit z hrudi
zkouší

maluj mi obrázky něhy
na holou kůži
jako na pergamen tuží
píšu tobě
do srdce tvého
slovíčka tajemství
toho svého
maluj mi obrázky citu
obrázky vášně
tělo touží
a duše zpívá

znavený měsíc
zívá

Je to krásný svátek, nenechte ho zmizet z českých a moravských srdcí.

 

Svátek zamilovaných

Pro mnohé z nás jsou oslavy spojené s tzv. "Dnem sv. Valentina" jen dalším uměle importovaným svátkem, který s naší tradicí nemá nic společného.

Pro jiné je naopak vítanou příležitostí projevit svým blízkým lásku a náklonnost.

Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze Valentina.

Ten údajně za zády císaře oddával zamilované páry, kterým bylo bráněno ve sňatku. Když se jeho tajné praktiky provalily, byl zatčen a popraven. Jeho poprava měla proběhnout 14. února a na Valentýnovu počest připadá na tento den svátek zamilovaných.
Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna (správně Valentin) panuje řada nejasností.

Opravdu žil a působil jako katolický kněz. Podle historických zdrojů měl léčitelské schopnosti. Osoby, které uzdravil, se následně měly obrátit na křesťanskou víru, což nesla nelibě tehdy v Krista nevěřící společnost. Valentýn byl zatčen a sťat.
Oslavy zamilovaných se však připomínají již z doby dávno přes sv. Valentýnem. Již ve starém Římě v předvečer svátku sv. Lupercalia vkládaly mladé dívky do nádoby lístky se svými jmény. Mladíci si následně z "osudí" losovali lístečky. Dívka, jejíž jméno si na lístku vytáhli, se měla stát v následujícím roce jeho vyvolenou.

Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. Jistý výrobce vánočních přáníček se dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt, kterým by oslovil potenciální zákazníky. K tomu mu dopomohl nápad obnovit svátek svatého Valentýna. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 v USA a rozšířila se do Evropy.

 

 A pokud slavíte sv. Valentýna, klidně to přiznejte :)

 Přeji vám hodně té lásky, ať  vám vydrží až do příštího století!

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz