ŽIVOT

16.12.2014 00:14

Život je jako louka

zpočátku nesměle rozkvétá
jarní kvítka se chvějí ve větru
opatrně pozvedají své hlavičky
a chtějí se rozhlédnout
později
vysoká tráva s překrásnými květy
hrdě hlásí svou krásu do světa
aby uschlá a uvadlá
se sklopenou hlavou
přijala ostrý vítr z hor
mráz spálí louku
a první sníh postříbří bývalou krásu
až nastane ten čas
louka ulehne ke spánku
avšak, opět se probudí
a další květy vykvetou

stejně tak
jako život člověka
z bývalých
se noví rodí

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz