Názor - vývoj jednotlivce = vývoj celé společnosti

26.04.2016 19:25

Internet - soubor informací -

                                                   náměty k zamyšlení

Zaujal mě názor jednoho  autora mnoha článků, odborných studií a knih. Pana  doc. PaedDr. ThDr. MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů. Týká se hodnotového žebříčku každého z nás i celé společnosti, ve které žijeme. Jednoduchým způsobem poukazuje na to, co je špatné. Všichni to víme a všichni to nějakým způsobem přijímáme, abychom v tom dnešním "vlčím" světě, přežili.

Hodnotový svět předchozích generací  znal tzv. Sedmero hlavních hříchů - pýchu, lakotu, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí

z lakoty zákon ekonomiky

nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň

závist v boj o spravedlnost

hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých

smilstvo v prevenci proti neurózám

lenost se proměnila v prokrastinaci


Díky této moderní nomenklatuře se zbavil  starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy, jako :

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu

okrádání definované jako svobodný trh

zanedbanou výchovu dětí, jako tvorbu vlastního názoru potomstva

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a

likvidaci pozitivních hodnot jako
zbavení se předsudků,


Nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.
 

K tomu dodám, že

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

tolerance se proměnila v ustupování zlu a

korektnost v
povinný názorový koridor.
 

Znechutilo vás to a trochu vás jeho slova děsí?  Mě také. Stejně tak, jako každého slušného občana v této zemi. Blíží se volby. Můžeme ještě něco změnit?! Můžeme se ještě stále sebepodílet na společenském a politickém dění, nebo je to všechno jenom klam?!
 

 

Stejně tak mě zaujal i článeček, ve kterém, je zmiňován velikán světové literatury, William Shakespeare a jsou v něm citována jeho slova.

Přesvědčilo mě to o tom, že doba je pořád stejná, jenom lidé se mění. :)

Neprožíváme tedy žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. Vše tu už jednou bylo a bude stále, pokud budou na světě lidé. 

 

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším,

už chci být, lásko, v hrobě,

jen nemuset tím sbohem, dát i tobě.
_______________________________
______     

 

Se zaujetím čtu ráda různé předpovědi a horoskopy. Zde vám kousek jednoho pro uklidnění mysli předkládám:

Rok 2016 bude napjatý, setrvávejme v bdělosti, v lásce, pokoře a harmonii. Ještě plno zvratů a válek se celosvětově odehraje, příliv migrantů pokračuje a všichni, kdo klamou, půjdu z kola ven. V náhledu příštích dvou let začne politika procházet převratem, budou se uzavírat a chránit hranice a postupně padne evropská unie. Česká republika, která je srdcem Evropy a má nejnižší karmické zatížení, je a bude chráněná, přesto bděte.

Takže informace o válečném tažení a útocích ze strany teroristů, kteří jsou členy náboženských sekt, k nám přicházejí přes média, pak mají v lidech vyvolávat strach, úzkost a nenávist, aby byli vtaženi do manipulativního dění, do nenávisti a boje.

Je těžké, orientovat se v dnešní napjaté době a uchránit toho své děti, učit je správně chápat události.

Věřím, že se všichni společně dočkáme časů lepších a klidnějších. Ve kterých budeme moci žít každý svůj život v bezpečí a bez strádání.

/8.5.2016

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz