Test

Ne nadarmo se říká, že oči jsou oknem do duše. Vždyť někdy stačí jeden jediný pohled do očí toho druhého, abychom věděli, zda si rozumět budeme, nebo ne.

Vyberte si na základě vlastní preference obrázek jednoho oka, který vám o vás prozradí více. Pokud byste se nevěděli rozhodnout, můžete si vybrat obrázky dva.

Typ 1 - OTEVŘENOST

V hloubce svého JÁ, jste otevřený. Tento výběr o vás prozrazuje, že dokážete přijmout téměř každého do svého života či srdce. Je vám bližší raději riskovat a možná se zranit, než se uzavřít. Své slabosti a strach okolí ukazujete jen velmi neradi, problémy jednoduše řešíte sami, nebo jen v úzkém soukromí. Snažíte se druhým pomáhat, i když se zrovna sami necítíte v pořádku. Léčit druhé je vaše životní cesta.

Typ 2 - SVĚDOMITOST

Charakterizuje vás tak, že se snažíte na druhé udělat vždy dobrý dojem a také dělat jen správná rozhodnutí. Také věříte, že vaše rozhodnutí dokážou udělat změnu v životech druhých, bez ohledu, jak velké jsou. Na tváři nosíte vždy masku - světu svůj strach a rozhození nikdy neukázat.

Typ 3 - MUČEDNÍK

Pravděpodobně bude pro váš život tím nejpříznačnější slovem trápení. Jste osobou s bouřlivou minulostí, která vás ovlivňuje neustále i dnes. Čas od času si sami pro sebe říkáte, že tento život je jen blbý vtip probíhající ve vesmírném chaosu. Všude, kam přicházíte, snažíte se najít svůj vnitřní klid. Okolí se snažíte neodhalovat své nejtemnější pocity a myšlenky, což vyžaduje velkou dávku síly. Navzdory černým vyhlídkám dokážete z času na čas zažít nepředstavitelně krásné dny. Nějaký pád vás jen tak nezlomí.

Typ 4 - FILOZOF

Pro vás je typické filozofování. Nejraději přemýšlíte kdykoliv a o všem až na podstatu věci. Zajímá vás samotné jádro problému, proč a jak se věc děje. To vám nejednou způsobuje problém, uchopit své myšlenky slovy. V podstatě jste stále nejistý. Život vnímáte jako části skládačky puzzle, se kterými si budete hrát až do doby, dokud do sebe všechny nezapadnou. Plně si však uvědomujete, že nikdy nebudete moci uchopit všechno, ale jste s tím vyrovnaný.

Typ 5 - TAJEMNOST

Jste člověkem mnoha masek, mnoha nálad. Až by se dalo říci, že každý den jste někým jiným. Člověk mála slov, i tak by vás mohli lidé charakterizovat. Okolí se příliš snadno neotvíráte, pokud mu naplno nedůvěřujete.

Typ 6 - CITLIVOST

Jste velmi citlivý. Až do takové míry, že si všimnete  i jen pocitů všech kolem a zapomínáte jen velmi těžko. Zejména na křivdy, které vám byly způsobeny. V citové oblasti dokážete být proměnlivý jako aprílové počasí - smích od pláče může dělit jen několik sekund. Přesto dokážete velmi přesně předvídat, co se ve vašem životě v nejbližší době děje.

Typ 7 - VÁŠNIVOST

Jste velmi vášnivý, až ohnivě energický typ člověka. Dokážete milovat do krajnosti, ale i nenávidět nejsilněji, jak to jen jde. Světu byste nemuseli někdy dávat najevo svou nervozitu, spíše svou energii nějak užitečně využít. Ať se již budete snažit jakkoli, ve vaší hlavě se vždy odehraje velká bouře pocitů a myšlenek.

Typ 8 - VÝSTŘEDNOST

V hloubi duše je vaše JÁ velmi nekonvenční a nejlépe ho charakterizuje slovo excentričnost. Výstřednost nejen v oblečení, ale i v činech, myšlení či celkovém životním směřování, vám je vlastní více než komukoliv jinému. Na nějakých tradicích a zvyklostech jste si nikdy nepotrpěli a pravidla pro vás byla vždy jen příliš svazujícími. Před světem nikdy nic neskrýváte, vždyť i kdyby chtěl někdo něco použít proti vám, tak je vám to vlastně jedno.

Typ 9 - INTUITIVNOST

Jste člověkem velmi intuitivním, který svému okolí, ale i celému tomuto světu velmi dobře rozumí. Na to, abyste o člověku zjistili téměř vše, vůbec nepotřebujete kvanta slov. Nejednou vám stačí i jeden pohled do tváře či na člověka. Při rozhovoru vždy poznáte, když se vás někdo snaží oklamat či manipulovat.

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz