Svátek nejsvětější

Vánoce

Sněhové vločky se zádumčivě snášejí k zemi a mráz kreslí na okna ty nejkrásnější a nejkouzelnější motivy "královny Zimy".

Na náměstích a návsích se rozsvěcují stromy a září do noci. Začaly vánoční svátky, začal Advent, čas příprav na svátek nejsvětější - Štědrý den a večer nejkouzelnější ze všech, každý rok stejný a stejně velkolepý, 24 prosinec. Proč vlastně ? Co vede lidi k tomu, aby v tomto dni a zvláště pak večer, hledali odpovědi na své otázky? Kdo jsme a co hledáme na tomto světě ? Proč miliony lidí v tento svatý večer obrací své oči k nebi a otvírají svá srdce ? Myslím si, že je to něco nadčasového, věčného, něco nesmírně krásného a silného, hluboko skryto v duši člověka. Víra, naděje a láska.

V den narození Ježíše Krista, našeho spasitele, v městečku Betlémě u Jeruzaléma, který vzal na sebe podobu člověka, lidé věří  v něco krásného a vznešeného, co jim dává sílu být lepšími a jsou k sobě hodnější a milejší.

Jaký zázrak. Již více, než 2 000 let, slaví miliony lidí na této planetě Zemi                  24. prosinec, údajné datum narození samozvaného židovského krále            

a stále věří v to lepší v sobě a v každém z nás.

V kostelích zní varhany a lidí zpívají chvály, konají se besídky a setkání, voní cukroví, hospodyňky gruntují a děti zdobí stromečky a vyrábí dárečky. Navštěvují se staří a opuštění lidé. Rozsvěcují se svíčky na adventním věnci a každý člověk rozjímá a rozebírá ve své duši předešlé dny uplynulého roku. V některých obcích se ještě udržují národní zvyky - svaté Lucie, svaté Barbory a svatého Mikuláše. Každý zná přísloví "svatá Lucie, noci upije". Masky obchází domácnosti a kontrolují, jak hospodyňky hospodaří a vyhánějí zlé duchy.Na svatou Barboru si lidé uřezávají větvičky do vázy a věří, že když jim do štědrého dne rozkvetou, budou zdraví celý rok. A kdo by neznal svatého Mikuláše a čerty ? Sladkosti pro děti a obveselení pro dospělé.

Snad největší význam vánočních svátků má večer Tříkrálový

Třikrálová sbírka, kdy lidé otvírají nejen svá srdce, ale také své peněženky. Dříve domácnosti obcházeli koledníčci, dostávali perníčky, pamlsky a ovoce. Dnes dostávají peníze do kasiček. Tyto sbírky organizují obecní sdružení a  katolická charita a sbírka je určena všem potřebným lidem, nemocným a opuštěným. Koledníci označují dveře nápisem K+M+B+rok. Lidé se domnívají, že to jsou počáteční písmena jmen tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří nesli dary Ježíškovi k jesličkám. Pravý význam tohoto nápisu -

CHRISTUS  MANSIONEM  BENEDICAT ( nechť Bůh žehná tomuto domu), odráží křesťanské poselství celé této tříkrálové tradice.

Přes Boží hod vánoční  a svatého Štěpána (první a druhý  svátek vánoční), směřují tyto svátky k oslavě posledního dne v roce starém a vítání roku nového.

Co je vlastně smyslem Vánoc? Myslím, že nás především nemají uštvat a naštvat. Mají nás především něčím oslovit. Máme se setkat s Kristem, nechat se jím dotknout. Konec starého roku a vítání nového roku máme slavit důstojně, bez zbytečných zranění na těle i na duši. Máme se věnovat především rozjímání a bilancování svých chyb. Někteří lidé si dávají různá předsevzetí, na která během nového roku zapomenou.

Vánoční svátky jsou oslavou života, pokory k životu a Bohu. Oslavou lásky a toho lepšího v nás. Lidé si na důkaz lásky, náklonnosti a úcty, dávají dárky. Často však zapomínají na to, že malý dárek od srdce potěší a vystojí  dlouhé fronty na drahé zbytečnosti, na které celý následující rok splácí úvěr. Naříkají na zdravotní problémy, způsobené přemírou jídla a pití.

Když se tak rozhlížím kolem sebe, je mi tak trochu smutno. Často se zapomíná na pravý význam těchto svátků, nadělit kousek sebe sama, svého času svým blízkým, na které nám během roku nezbývá čas.

Záleží jen na nás, kolik peněz utratíme a jak tyto svátky prožijeme.   

  Pěkný Vánoční čas přeje Patricie.  /prosinec 2014 

    *******

I když není zrovna krásně, v chaloupce je příjemně, já po roce zase skládám básně, jenž přichází tajemně.

Z okna jenom tiše hledím, marně hledám vločku svou, nad čajem tu v teple sedím, oči prostupují černou tmou.

Místo vloček co se třpytí, dnes přišly jenom hvězdičky, možná jako já, dobře cítí, že svět se změnil navždycky.

I když zdá se, že je nečas, a že dobro se vytrácí, zavisí to vždy jen na nás, kam se láska  navrací.

A tak nečekejte že dnes za Vás, někdo štěstí Vaše přinese, místo toho darujte jej, ať po světě se roznese.

Když si člověk v teple hoví, z okna vidí jenom tmu, nebuďte ten, co se bojí, vstříc vykročte tomu snu. /Petr

  A po roce?

Ač se snažíš převelice, do dálky svůj zrak upíráš, nezahlídneš vločky více, i když nos svůj o sklo opíráš.

Někde v dálce v zemi cizí, asi se nám ztratily, nikdo nevšiml si že nám mizí, teď chcem aby se vrátily.

Stejně tiše pomaličku, ztrácíme i Vánoce, místo klidu odpočinku, blázníme vždy po roce.

V přeplněných obchoďácich, dárky honem kupujem, kolik přaní nesplněných, si tím vlastně suplujem.

A tak dnes já přeji Tobě, ať na chvilku se zastavíš, a navzdory dnešní době, v klidu s blizkými si posedíš.

Uvidíš že za odměnu, malý zázrak poté zříš, neni drahý na mou věru, na tvářích jej ucítíš.

 Petr/2015

Na vysvětlenou uvádím, že Petr je můj tajemný básník/ spřízněná duše, který mi poslal tyto své krásné verše už druhé Vánoce. Velmi mě tím potěšil a já si dovolím, potěšit jimi také vás. 

          Povánoční zamyšlení   

Tak nám skončily Vánoce a hodiny na věži odbily Nový rok. Rozešli jsme se ke svým domovům vystřízlivět z kocoviny. Mnohým se ulevilo. Konečně chvíle klidu a zaslouženého odpočinku, opravdového klidu a pohody. Samoty k rozjímání a uvědomování si sama sebe, svých chyb i nedostatků, ale také svých předností. Chvíle bilancování a předsevzetí. Chvíle ohlédnutí. Ano. Mnohým lidem se ulevilo. Ten minulý rok pro ně nebyl dobrý. Dej Bože, ať tento rok je pro ně lepším, radostnějším, úspěšnějším. Nevíme, co nám přinese příští čas. Evropa se mění a my s ní. Mění se společnost, ve které žijeme, mění se zákony, způsob života. Jenom ten přežije, kdo se neprotiví času. Ten, který je schopen a ochotný přijmout jeho rychlost a tempo, přizpůsobit svůj krok.

Mnozí si posteskli nad malicherností, že nemají sníh a Vánoce už nejsou tím, čím bývaly. Jiní si zareptali nad zbytečnými a nepotřebnými dárky, někteří hekali z přemíry jídla a pití a druzí zase vděčně přijínali to, co jim někdo daroval a děkovali za možnost přežití. Ať už vám Vánoce přinesly radost a uspokojení, nebo naopak jenom zklamání a velké finanční výdaje, jsou pryč a můžeme se opět těšit, či děsit těch příštích, letošních.

Nevíme, co nám letošní rok dá a co nám naopak vezme. Přeji nám všem - buď nám zachován mír a pokoj a tím i naší zemi. Buď nám zachována lidskost a láska, vzájemnost, pochopení, tolerance, empatie. Buď nám zachováno zdraví a radost ze života. Buď nám zachována práce a radost z ní. Jestli si můžu ještě něco přát a mám, protože je to dobrým zvykem na Nový rok, tak si přeji jenom jedno  a to stejné přeji i vám - ať se tu zase všichni sejdem, až nastane opět čas vánoční. Ať se sejdem rádi, v plném zdraví a ať je nás stále víc.
       /Patricie                                 

 

A po roce?

 Štědrý den   6°C a zelená tráva, pupence na větvičkách bříz a někde prý dokonce kvetly petrklíče   :)                      

 1.1.2016/ krásné bílé zimní ráno.  Sněžííííí !!!! -6°C

Pokoj v duši a lásku v srdci, přeji všem lidem dobré vůle. /24.12.2015

Krásné Vánoce a do Nového roku přeji všem, z hloubi svého srdce,

ať se vám otevře okno do světa hojnosti, zdraví, radosti, pokoje, štěstí a míru. /2015/2016

Oldřich Dogold‎ pro Duchovní seznamka a povídání

VÁNOČNÍ POHÁDKA (když není ten sníh)
Hroch, Velbloud jednohrbý a Los utekli ze zoologické zahrady do lesa, kde našli pro štěstí v roce 2016 čtyřlístek. Nejdříve je hledal policejní vrtulník s termovizí, potom dva chlápci z aeroklubu a nakonec letka stíhačů z Čáslavi. Když zaslechli burácení proudových motorů, zvedli hlavy k nebi, kde uviděli mezi hvězdami tu vánoční, Betlémskou. Nakonec zazvonil zvonec (jeden vlevo a druhý vpravo) a pohádky byl konec. :)

Pavel Malicher

VÁNOČNÍ ÚVAHA

ČÍM JE ČLOVĚK VĚDOMĚJŠÍ - PROBUZENĚJŠÍ - OSVÍCENĚJŠÍ, TÍM JE TIŠŠÍ
Nenechte se uchlácholit tím, že vám vaše ego namlouvá, že už jste se probudili. Opak bývá většinou pravdou. Dokud budete mít potřebu stále něco komentovat, hodnotit a soudit, nebo dokud budete stále potřebovat někoho, kdo vás povede za ruku a bude vám říkat svoji pravdu, nikam se neposunujete a o žádném probuzení nemůžete být ani řeč.

publikuju s jejich laskavým svolením/ humor léčí a zklidnění mysli uzdravuje ducha/  pokud se vám zdá, že je to totéž, tak to se vám opravdu jenom zdá :)

 

Co je všechno dobré vědět před koncem roku 2015

Rok je v podstatě za námi a každý z nás se během něj jistě naučil spoustu nových věcí. Všichni jsme zase o rok moudřejší, zkušenější a víc nad věcí.

Pokud se vám nelíbí v práci, najděte si jinou. Cestujte. Překonejte strach. Překonejte lenost. Nečumte furt do mobilu, když sedíte v hospodě. Nefňukejte na Facebooku, nikoho to nezajímá. Studujte tak, abyste měli titul v následující pětiletce. Zajeďte občas za rodičema, budou mít radost. Vykašlete se na všechny energetický upíry. Pokud vás podved, udělá to znovu, pošlete ho někam. Občas popoběhněte nebo povyskočte, srdce vám za pár let poděkuje. Neberte si žádnej úvěr. Když dostanete pokutu, zaplaťte ji. Revizorům utíkejte jen, pokud jste fakt rychlí. Neolizujte v zimě zábradlí. Nejezte žlutej sníh. Nenoste tanga, nikomu neslušej. Crocsy noste jen na zahradu nebo na operační sál. Toho muleta si ostříhejte, pokud nejste Jan Keller. Coco Chanel říkala, že než vyjdete ven, koukněte do zrcadla a jednu věc uberte. Neubírejte kalhoty ani boty. Nepohoršujte se nad Láďou Hruškou, už je to trapný. Učte se cizí jazyk. Nedávejte chlapům po prvním rande. Doprovázejte holky domů po prvním rande. Necitujte všude Paola Coelha a Malýho prince. Když vás něco bolí, běžte k doktorovi, rozhodně to negooglete. Vždycky najdete rakovinu. Prachy sú, tak je nechte točit. Neumřete sami, někoho potkáte, každej někoho potká. Cola Zero škodí organismu víc než klasická s cukrem. Mlíko nezahleňuje. Honem se projděte po Karlově mostě, zanedlouho ho zavřou. Říkejte lidem, že je máte rádi. Říkejte lidem, že je nemáte rádi. Jestli můžete někomu udělat radost, udělejte ji. Jestli vás někdo naštval, pomstěte se, ale elegantně a s noblesou. Karma si to přebere. Sbírejte hovínka po svým psovi. Pokud jste holka, nikdy nejezděte s mávnutým taxíkem. Pokud jste kluk, nikdy si neholte hrudník. Hodně čtěte. A nejvíc Čilichili. /Oldřich Dogold

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz