Dítě a zamyšlení nad výchovou

Hyperaktivní dítě

Nechci zde pojednávat nijak odborně o  Hyperkinetické poruše, která je typickou neurovývojovou poruchou, projevující se od nejútlejšího dětství, predilekčně pak ve školním věku, přecházející v 75 % do adolescence a v 50 % perzistující v dospělosti.

Poruše osobnosti, která má dvě výrazné složky - poruchu pozornosti a hyperaktivitu. Každý čtenář si může zjistit odborná fakta jinde. Chci se pouze  laicky  a krátce zamyslet nad chováním hyperaktivních dětí, jejich výchovou a hlavně  postojem okolí a přístupem lidí k takovým dětem.  Tyto děti se svým chováním jeví svému okolí, jako špatně vychované, nebo vůbec nevychované děti. Laická veřejnost nese velice těžce různé odchylky chování jedinců ve společnosti a špatně chápe příčiny takového chování. Není schopna tolerance a empatie. Většinová společnost je velmi kritická k menšině a o to více k jednotlivci. V dnešní uspěchané době činí lidé ukvapené soudy a mají povrchní názory.

Hyperaktivní dítě není zlobivé dítě! Není to "špatně vychované" dítě, nebo dokonce "nevychované"! Často slyším kolem sebe - "pořádných pár na zadek...." Člověk, neznalý věci, rád soudí, posuzuje a radí.

Předně chci takovým lidem říci jedno - hleďte si každý svého. Chovejte se , tak, jak chcete, aby se okolí chovalo k vám samotným, nesuďte, buďte slušní. Nekomentujte to, čemu nerozumíte, co nechápete. Není vše kolem vás takové, jak se jeví vám samotným. Jiný člověk to může vidět a chápat jinak. Netrestejte rodiče těchto dětí svými zbytečnými a necitlivými komentáři, není to jejich vina a není to ani vina těch dětí, že takové jsou.

Tyto děti potřebují pochopení a pomoc okolí. Potřebují cítit  především lásku, dostatek citu a něhy, vlídnosti, vstřícnosti a trpělivosti.

My a děti

16.08.2019 12:19
Na internetu mě zaujal zajímavý článek o rodinných vztazích. Výňatek zde publikuju. Jistě je přínosný pro mnohé z vás. Vymaňte se z rodinných vztahových vzorců Jakmile se člověk začne zajímat o širší rodinné souvislosti, nestačí žasnout, jak některé vzorce chování putují z jedné generace na...
30.12.2018 22:45
Co se stane s psychikou dítěte, pokud ho občas výchovně „plácnete“ po zadku? Toto by měl vědět každý rodič! V poslední době se často objevují zprávy o domácím násilí na dětech. Jsou to samozřejmě strašné zprávy a určitě tyto tělesné tresty nepodporuji. Co ale klasický „výprask“, který si možná i...
04.08.2018 12:47
Článek pro vás napsala Hanka Havrilcová Učitelka, která před 25 lety stála poprvé před tabulí s přáním rozumět si s dětmi. Ne vždycky se jí dařilo, ale nepřestala hledat cestu. Dnes je maminka dvou dcer a lektorka v "Nevýchově". Fascinovaná dětskou moudrostí pozoruje svět, píše pro vás a...
13.08.2015 22:23
"Díky jasnému a pevnému hodnotovému systému křestanství jsem se naučila chodit rovně, myslet svobodně a svobodně jednat." To jsou slova jedné drogově závislé osoby, která se z toho dostala. Já k tomu dodávám pár slov k zamyšlení. Myslím si, že se v životě může zvrtnout cokoli. Zároveň si myslím,...

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz