Neurologické testy

Kdo to přečte?

Toto není žert. Pokud budete úspěšní, můžete klidně zrušit návštěvu u neurologa. Váš mozek je ve vynikající kondici a jste na míle daleko od Alzheimera.
 

7470 zpr4v4 V4M Uk4z3, j4k n453 my5l d0k4z3 n3uv3r173ln3 v3c1! Pu50b1v3 v3c1! N4 z4c47ku 70 byl0 73zk3 4l3 73d, n4 70m70 r4dku 7v0j3 my5l Muz3 c157 4u70m471cky B3z pr3my5l3n1. Bud N4 53B3 hrdy! P0uz3 n3k73r1 l1d3 70HL3 m0h0u Pr3c157. Pr051m P05L1 70 D4L3, p0kud 70 um15 př3c157.

                                                                             

Jen veklá myls mežů toto čstí
Je to vimle zamavíjé!

Uším to příčest? Jen 55 lídi ze 100 to umí.

Noheml sejm uviěřt, že mužům ruzoěmt tmou co čut. Fomenenlání slía ldiksé mslyi, pdole vkýzumu z Cmabrigde Uinervtisy, nálezeží na podřaí pesmín v svole, diželůté je, aby pvré a pesodlné pemísno svloa blya na srpévánm msíte. Osntatí peímsna mžoůu být na libvolénom msítě a Vy sátle míteu čstí bez préblmoů. Je to ptoro, že lsidká msyl nčete kdažé pesmíno ve svolě smaotastně, ale svolo jako cleke.

       Čtení je krásná aktivita. V současném zrychlujícím se světě, kdy na nás doslova útočí informace ze všech stran,  nám může pomoci dostat se do rovnováhy.  Když si čteme, vpustíme do sebe jen takové množství informací, které chceme. Jsme sami se sebou a zároveň vstoupíme do jiného světa. Fantazie může pracovat na plné obrátky a zároveň zpomalíme.

Četba je povznášející a také skvělá činnost,  kterou můžeme  procvičovat mozek, a která působí doslova jako masáž mozku.

Zajímavé je, že když čteme, nečteme každé písmeno zvlášť, ale slovo jako celek. Písmena ve slově nemusí být napsaná ve správném pořadí i tak je přečteme, mozek si sám uspořádá pořadí písmen. Jsme proto také  schopni přečíst plynule i slova, ve kterých nějaká písmena chybí. Zkuste si to. :)

     V textu chybí samohlásky a je seřazen od nejlehčího po nejtěžší text.              

N-še p-meť n-s zr-zuje, selh-v- při z-p-m-tov-ni tv-ři, jmen, čisel, f-ktu… -bychom byli schopni si z-p-m-tov-t vše, co potřebujeme, – vyb-vit si inform-ci z dlouhodobe p-meti, musime pochopit, že klič k uspechu je skryt v efektivni kr-tkodobe p-meti.

N-š- p-m-ť n-s zr-zuj-, s-lh-v- při z-p-m-tov-ni tv-ři, jm-n, čis-l, f-ktu… -bychom byli schopni si z-p-m-tov-t vš-, co potř-buj-m-, – vyb-vit si inform-ci z dlouhodob- p-m-ti, musim- pochopit, ž- klič k usp-chu j- skryt v -f-ktivni kr-tkodob- p-m-ti.

N-š- p-m-ť n-s zr-zuj-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-ktu… -bych-m byl- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-buj-m-, – vyb-v-t s- -nf-rm-c- z dl-uh-d-b- p-m-t-, mus-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k usp-chu j- skryt v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

    N-š- p-m-ť n-s zr-z-j-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-kt-… -bych-m byl- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-b-j-m-, – vyb-v-t s- -nf-rm-c- z dl–h-d-b- p-m-t-, m-s-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k -sp-ch- j- skryt v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

       N-š-  p-m-ť  n-s  zr-z-j-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-kt-… -b-ch-m  b-l- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-b-j-m-, – v-b-v-t s- -nf-rm-c- z dl–h-d-b- p-m-t-, m-s-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k -sp-ch- j- skr-t v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.                                       

N-š-  p-m-ť  n-s  zr-z-j-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-kt-… -b-ch-m  b-l- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-b-j-m-, – v-b-v-t s- -nf-rm-c- z dl–h-d-b- p-m-t-, m-s-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k -sp-ch- j- skr-t v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

Víte, co jste četli? :)

Naše paměť nás zrazuje, selhává při zapamatováni tváři, jmen, čísel, faktů. Abychom byli schopni si zapamatovat vše, co potřebujeme, a vybavit si informaci z dlouhodobé paměti, musíme pochopit, že klič k úspěchu je skryt v efektivní krátkodobé paměti.

Paměť můžeme připodobnit svalu a platí pro ni to stejné – když ji nepoužíváme, ztrácíme ji. A naopak, čím víc ji používáme, tím víc je schopná zvládnout. Proto je potřeba paměť trénovat.

zdroj/ internet/ Jana Ondráčková/osobní rozvoj

 

Něco pro účastníky silničního provozu,

            tedy pro vás, pro všechny :)  

                     

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz