Co se povídá jinde

„Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.“
„Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali.“
„Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.“

"Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem“      

/americká přísloví

Kdo s dárky přichází, má jistě nějakou prosbu.
/ čínské přísloví

"Cizí chyby máme na očích, svoje za zády."

„Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby, až budeš umírat, všichni plakali a tys byl šťastný.“

„Rána od přítele se nehojí.“

„Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje.“
 

„Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.“

„Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“

/arabská přísloví 

"Co jde urvat, urvi, co nejde urvat, zkurvi"

"Bůh dává, aby člověk bral."

„Bez lásky není života.“

"Nebitá žena je jako nedopečené maso"

„Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty.“ /cikánská přísloví
 

Vážení čtenáři, vybrala jsem pár zajímavých a poučných citátů z jiných národností, které nutí z zamyšlení a myslím si, že osloví každého. Je zbytečné, cokoliv k nim dodávat.

 

 

Vietnamská přísloví

„Lépe zemřít se všemi, než žít sám.“

„Pravdivé slovo je jako hořký lék - není příjemné, ale pomáhá.“
„Běž k lékaři, nemoc už se najde.“

„Chceš-li mít vzdělaného syna, vdej se za učitele.“

„Bohatni z vlastního políčka, ne z cizí meze.“

„Nic jsi neprodal líp, než to, co jsi daroval.“

„Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce.“

„Pozvali medvěda, aby jim pomohl vyhnat tygra. Kdo ale potom vyžene medvěda?“

„Muž bez ženy - kůň bez vody.“

 

„Co do krásného zvonu z olova, když nezní?“

„Ráno ses zmýlil, do večera to naprav.“

Indiánská moudra

 

Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji. (národ Siuxů)

Dobrý člověk by na cizí majetek nesáhl. (kmen Pueblo)

Pověz mi o tom a já to zapomenu. Ukaž mi to a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne a já to pochopím.

Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nikdy nevkradol do tvého srdce. (Tecumseh; Shawnee)

Když přineseš do wigwamu hořící větev, nestěžuj si na kouř.

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz