Čeština a dějepis

Stav našeho školství není příliš dobrý ani pro děti, ani pro učitele. Nad výmysly EU vítězí humor a lidová tvořivost. Učitel musí být otevřen žákům i všem novinkám, nařízením a předpisům. Musí všechno a nesmí nic! Dávno nejsou věci tak, jak byly a učitel je pouhá loutka.

Kdo tohle sepsal, před tím klobouk dolů!

Musí to být velmi dobrý češtinář, asi pedagog. Je zachován perfektně Erbenův styl. Přesně to sedne tak jak má, nikde nic nevyčnívá  navíc, ani neschází - verš i rým.   Málo je takových lidových „veršotepců“ anonymů, kteří by to tak precizně dali.      A krom toho,  je to absolutně výstižné!

                            Polednice

Řehoní se dítko drze, učitelce v bledou líc,

ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic!

Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena,

když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena.

"Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, upíra!"

Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá.

Pod plachetkou - však to známe - příšera se zjeví tu,

dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu.

"Dej sem dítě!" Zaburácí. "Volala jsi, tady jsem!"

"Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem!

Ty si sbalíš děsné dítko - horší přijdou do školy -

a mne za zmizení žáka odbor školství osolí.

Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid!

Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít.

Ať se kde chce, co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel?

Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel!

Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok,

na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG!

Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok,

v ruce láhev od čikuli, kdo je vinen? PEDAGOG!

Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok,

kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG!

Že děťátko v třetí třídě pohačá si druhý rok,

kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád´? PEDAGOG!

Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít,

proto radši mě si vezmi, ať mám jednou pro vždy klid."

Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí.

Šeptá: "Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí."

Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá,

chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá.

        A pak že lidová tvořivost vymizela! :)  Zdroj - internet/ 28.12.2018

Hra se slovy a slovíčky

(s dovolením pana autora z jednoho litwebu) :)

Bolérko – drobnější tělesný nepříjemný pocit

Kurtizána – správkyně tenisových dvorců

Píplmetr – přístroj na měření vitality kuřat

Pryčna – uprchlá vězenkyně

Slaboproudař – čůrající starší muž

Slovan – literát; řečník


Soužení – bigamie

Sudokopytník – spoluochlasta

Šikovatel – hezky oblečený muž

Trapista – pracovník v mučírně

Záletník - podzim

Zasloužilý straník – pán s urologickými problémy

Kočkodan/Písmák/blbůstky

Perličky dětí z  dějepisu

Dříve lidé nevěděli tolik, co my. To bylo tím, že nebyli tak chytří jako dnes. Nevěděli, že je Země koule, i když to mohli poznat už podle názvu.

Faraon si stavěl pyramidu v domnění, že bude žít věčně nebo ještě déle.

Barbarské státy ze středověku zmizely, zůstaly jen barbarské činy.

Avantgarda byla skupina malířů, která šla kupředu.

Děti poddaných netrpěly nikdy blahobytem.

 

pravda o stvoření světa a náboženství :)

Bůh nemohl existovat, protože by z nebe spadl.

Člověk se vyvíjel dlouho, ale i dnes leze občas po čtyřech.

Člověk vznikl, když opice už přišla na to, že myslí a opice už tedy není.

Člověk vznikl, když ubývalo opic. Původně.

 

pravda o Husitech a Janu Husovi :)

Husité měli primitivní zbraně. Žižka poručil ženám, aby se svlékly. Setmělo se. Husité zvítězili.

Husité vyhráli svou první bitvu v dějepise na stránce 73 a poslední prohráli u Lipan na straně 89.

Husitství je spjato s postavou Jana Husa, který se narodil v hostinci u Prachatic. Stal se učitelem a nařídil lepší písmo.

Husova smrt na hranici velmi urychlila postup v učebnici.

Bojoval za svobodu proti církvi, která začala prodávat kromě propustek i úplatky. Proto byl navržen za kacíře.

Paní učitelka : „A Hus byl zapálený vlastenec.“

 

pravda o Karlu IV. :)

Bylo chybou Karla IV., že silně podporoval církev, až se stala nemravnou.

Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.
/Freud Sigmund

Čeština a dějepis

10.01.2019 19:34
Kolik lidí mluví česky? Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů v České republice. V důsledku několika vln vystěhovalectví během posledních 150 let používají češtinu všude po světě i desetitisíce emigrantů a jejich dětí.  Kolik má čeština slov? To nelze bohužel určit...
Perličky dospělých z českého jazyka
Učíme se celý život :)

Čeština má nyní, dle nových směrnic 
Ministerstva školství, celkem 17 pádů
    
 Původní pády
1. pád = kdo, co = nominativ
2. pád = koho, čeho = genitiv
3. pád = komu, čemu = dativ
4. pád = koho, co = akuzativ
5. pád = oslovujeme, voláme = vokativ
6. pád = o kom, o čem = lokál
7. pád = s kým, čím = instrumentál 
          
            &

Doplnění na současných 17 pádů 

 
 8. pád = kdo z koho = korytativ                                                                                          

  9. pád = koho jak = buzerativ                                                                                         

10. pád = koho kam = delimitativ                                                                                       

11. pád = kdo koho = likvidativ                                                                                     

12. pád = jak na koho = intrikativ                                                                                 

13. pád = komu co = podmazativ                                                                                       

14. pád = co za co = korupcionál                                                                                   

15. pád = jak komu = protekcionál                                                                                        

16. pád = kdo s kým = kopulativ                                                                                     

17. pád = co na co = prezervativ

Trochu vám to připomíná politiku?
Nevadí. Ta se prolíná do všeho.  

Jsme opravdu světoví. Směje se nám celý svět.

Ale, pro klid nás všech - my se můřeme smát zase jim. Jsou  na tom určitě úplně stejně. :)

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz