Projekt pro žáky 2.tř.ZŠ

27.09.2018 20:21

         Vycházkový den  -   pobyt v lese, stavění domečků pro lesní skřítky

                              (Téma – motivy pohádek a říkánek)

 

V jednom dubovém lese žili dva skřítkové, Kryšpín a Filišpín. Byli to skřítci rošťáčci a šprýmaři. Rádi čarovali po lese a zlobili zvířátka svými darebnými kousky. Ale byli to také skřítci hodníčci a pomocníčci. Když potřebovalo některé zvířátko pomoci, rádi pomohli a když se některé zvířátko roznemohlo a onemocnělo, svými kouzly zvířátko uzdravili.

Úkol – zakroužkuj všechna písmenka – l – zelenou a všechna písmenka – s – hnědou pastelkou.

Jednou pomáhali skřítci sbírat veverce Rézince lískové oříšky, protože ji moc bolela jedna tlapka. Kryšpín nasbíral 8 oříšků a Filišpín  9 oříšků. Dali je do košíčku. Cestou 2 oříšky ztratili a mlsný Filišpínek  1 oříšek tajně snědl. Kolik oříšků Rezince donesli?

Úkol – vypočítej:  8 + 9 - 2 – 1= 

 

Potom šli se džbánkem ke studánce pro vodu. Od vysokého dubu, kde měla Rézinka svoje doupátko, to bylo 12 kroků ke starému pařezu, potom 5 kroků vlevo k jedli a 3 kroky k lískovému keři. Už by byli u studánky za keřem, ale museli se 7 kroků vrátit a zabočit vpravo ke studánce.

Úkol – vypočítej:  12+ 5 + 3 – 7 =  

Úkol namaluj cestu, kudy skřítkové šli:

 

 

Napiš, jaké plody má strom dub:

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz