Přísloví

07.02.2015 22:37

Každý diagram znázorňuje jedno známé přísloví. U každého diagramu je navíc písmeno, které se v přísloví vyskytuje právě jedenkrát, a číslo, které udává posun od výskytu tohoto písmene. Tím dostáváme z každého diagramu jedno písmeno výsledné zprávy

 1. Láska i hory přenáší
 2. Sytý hladovému nevěří
 3. Lež má krátké nohy
 4. Stokrát nic umořilo vola/osla
 5. Mluviti stříbro, mlčeti zlato
 6. Po bitvě je každý generál
 7. Co oko nevidí, srdce nebolí
 8. Ranní ptáče dál doskáče
 9. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
10. Bez peněž do hospody nelez
11. Mezi slepými je jednooký králem
12. Kam čert nemůže, nastrčí ženu
13. Když se dva perou, třetí se směje
14. Ráno moudřejší večera
15. Tichá voda břehy mele

16. Darovanému koni na zuby nehleď

17. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Pro ty, kterým se nedařilo rozluštit hádanku, trochu humoru

Setkají se dva,
neurotik a psychopat a baví se o počtech.  A jak probíhá diskuze ?
Neurotik   ví, že dvě a dvě jsou čtyři a strašně mu to jde na
nervy, kdežto psychopat je přesvědčený, že dvě a dvě je jedenáct a je
mu to úplně fuk.:))

 

                                       

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz