Pověry a předsudky

13.01.2017 23:51

Mýty a legendy

Dnes je pátek třináctého, říká se -  prostě smolný den! Většina z nás si ze zatrnutím povzdechne - co mě zase špatného čeká?!

Jsme ovlivňováni předsudky, pověrami i legendami. Jsme pověrčiví a mimoděk se křižujeme, obcházíme kanály a vracíme se, když nám černá kočka přeběhne přes cestu. Věříme na duchy, převtělení, šťastná i nešťastná čísla......Napadlo mě, zamyslet se nad pátkem - padne - li na 13. den v měsíci.

Víte, kde je původ legendy? Na internetu jsem našla zajímavý článek, tak vám ho  zde, milí čtenáři předkládám. :)

Důvodů, proč je zrovna tato kombinace dne a data považovaná za nešťastnou, je několik. Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Ne že by Velký pátek připadl zrovna na třináctého, v té době ještě neplatil gregoriánský kalendář.

Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově mavet, které znamená smrt.

Za vším hledej templáře

Psal se pátek 13. října 1307, když začal nemilosrdný hon na templáře. Král Filip IV. Sličný nakázal jejich plošné pronásledování a zatýkání. Zatčené muže čekala velmi neradostná budoucnost zahrnující mučení a smrt, někdy i na hranici, a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Filipovo protitemplářské tažení nakonec vyústilo ve zrušení řádu, k němuž došlo 1312 bulou Vox in excelso. Řád by prohlášen za nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Jeho majetek se naopak ukázal naopak jako velice potřebný.

Řád, jehož původní pojmenování znělo Chudí rytíři Kristovi a Šalamounova chrámu, měli chránit poutníky do Svaté země před muslimskými nájezdníky. Jméno bylo odvozeno od původního sídla v mešitě Kubbat as-Sachrá (Skalní chrám) v Jeruzalémě, stojící v místě, kde stával dříve Šalamounův chrám (templ). Řád založila skupina francouzských rytířů v čele s Hugem de Payns v roce 1118 a z chudých rytířů se časem stal silný, vlivný a zejména bohatý řád, který byl trnem v oku a osinou v zadnici pro Filipa IV. Sličného. Proto se rozhodl k jeho likvidaci. Nemůže být přece někdo mocnější než král.

Katovské peníze

Ve středověku býval pátek popravčím dnem. Stačí si přimyslet 13 schůdků na popraviště (což je opravdu jen mýtus – nikdo nestavěl šibenici tak, aby se na ni dostalo právě po 13 schodech). Leckde se lze dočíst, že ve Velké Británii se popravčímu platilo 13 pencí za provedenou exekuci, nicméně plat to nebyl fixní a lišil se podle způsobu popravy, města i doby. Města, která měla svého kata, je platila různě. Většinou dostával týdenní plat a poté za každý vykonaný úkon (popravu, výslech, mučení atd.) další částku, která byla stanovena podle náročnosti. Podívejme se k nám. Jindřichův Hradec r. 1506: stínání – 6 kop českých grošů, Hradec Králové r. 1510 – týdenní plat ve výši 8 českých grošů a minimálně za každou popravu dostal kat 30 českých grošů.

Pátek třináctého je i název filmové hororové série. Většina lidí ale vnímá tento den spíše jako kterýkoli jiný, navíc jde o pátek, který je, jak většina z nás ví, malou sobotou. Podle starých Germánů a Římanů byl pátek šťastným dnem, který byl zasvěcený bohyni lásky – Freye. Kdo ví, třeba právě tady má původ mírně přisprostlá rýmovačka o pátku a jisté potřebě.

Text: Topi Pigula/ internet

 

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz