Partner

09.03.2015 23:08

Myslím si, že je velmi důležité v životě každého člověka, vědomí, že není sám, opuštěný.

Že má vedle sebe někoho, o koho se může opřít, ve chvílích, kdy je mu těžko a s kým se může radovat, když je mu do zpěvu. Vím, že každý nemá ten dar, být druhému oporou, ale aspoň ta snaha se cení. Snaha a umění naslouchat, umění více dávat, než brát.

Jsou mezi námi lidé, kteří si musí vystačit sami, nemají nikoho na sdílení radostí i starostí. Nebylo jim přáno být s někým, žijí sami a přesto, nejsou opuštěni. A potom jsou mezi námi ti, ke kterým byl osud nevýslovně krutý, jsou nejen sami, ale i opuštěni. Pociťuji nesmírnou lítost a pochopení pro bolest těchto lidí.

Mnohdy mě ale zaráží vědomí, že někteří lidé žijí s někým, jenom proto, aby nebyli sami. Setrvávají ve vztahu plném hořkosti, nešťastni a nespokojeni. Ať už je to pro finanční zabezpečení, nebo z důvodu strachu ze samoty a pocitu opuštěnosti. Je velký rozdíl mezi tím – být sám a být opuštěný. Cítit se opuštěný může i člověk obklopen denně lidmi, přáteli a rodinou. Nemít s kým sdílet život je těžké břemeno.

 A přesto se stále více rozmáchá trend ve vyspělé svobodné Evropě, trend u mladých lidí – žít svobodně a nezávisle, žít sám. Užít si za každou cenu. To nadužívání si života, podle mého názoru, není dobré. Nic nemít, nic nevlastnit, žít ze dne na den a nemyslet na zítřek.

Jsem z generace, které bylo vštěpováno, jak důležité je pro člověka vědomí, že je prospěšný, že žije pro někoho. A věřte mi, dříve, nebo později si každý uvědomí tu hlubokou pravdu.

Myslím si, že každý člověk by neměl ztrácet především sám sebe. Svou hrdost, osobní svobodu, svou soběstačnost. Možnost sám za sebe rozhodovat a spolupodílet se na svém životě.

Ovšem, je nesmírně krásné a obohacující, mít opravdového přítele, partnera, mít rodinu. Někomu patřit, s někým být, sdílet život. Být pro někoho světlem v temných uličkách života a to stejné světlo vidět i kolem sebe.

"Kráčej vedle mě, ne za mnou, ne přede mnou. Pojďme spolu" / neznámý autor.

Přeju každému z vás to světlo v sobě, tu tichou radost. :*)

 

                                      

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz