Važte si sami sebe

13.06.2015 23:44

V konečném důsledku platí, že jediný člověk, kterému musíte odpustit, jste vy samotní. Zlost, zášť a odpor, jež pociťujete vůči druhým, nakonec vždycky souvisejí s pocity, které máte vůči sobě samým.
Proto možná některé vaše pokusy odpustit druhým selhaly. Dokud neodpustíte sami sobě, budou výčitky, kterými se zahrnujete, pronikat i do vašich vztahů.
Odpustit si, je něco jiného než přijmout obvinění. Znamená to nejdříve si přiznat své pocity viny nebo zlosti.
Tím, že si tyto emoce přiznáte, je zbavíte moci, kterou nad vámi měly, dokud byly potla­čovaným tajemstvím. Vaše otevřenost vás nakonec přivede k po­chopení, že jste neudělali nic špatného, protože v Božím vesmíru se nic špatného stát ani nemůže.
Odpusťte si dnes všechno, co si myslíte, že jste udělali nebo ne­udělali. Odpoutejte se od iluze viny nebo pohrdání sebou samými.

Jste ztělesněním stoprocentní lásky stejně jako váš Stvořitel, a proto jste schopni lásky k sobě samým.

/ text převzat z internetu

 

Zdravé sebevědomí a sebeláska jsou klíčem ke štěstí./

www.energieazdravi.cz

Skoro všichni máme vžité přesvědčení, že mít rád sám sebe je ošklivé.

Správné je myslet na druhé. Říkat „ne“ je nemorální. Pokud však chceme v přítomnosti dosáhnout trvalého pocitu štěstí, je na čase naučit se milovat sebe sama.

Dítě se narodí přirozeně nastavené na sebelásku.

Cítí se dokonalé a nádherné. Automaticky ví, že si zaslouží pozornost a péči svých blízkých. Pokud by v něm rodina podporovala tuto přirozenost, jeho potřebu respektovala, dávala mu lásku a jeho hodnotu nezpochybňovala, pak by z tohoto dítěte vyrostl člověk plný sebedůvěry, sebevědomí a sebeúcty.

Rodiče v rámci společenských dogmat se snaží přesvědčit, že jeho přirozená sebeláska je něco nedobrého a sobeckého.

Jeho potřeby začnou potlačovat, trestají jej za projevy jeho jedinečnosti a jeho vlastní čisté názory na svět mu nahrazují svými.

Pod záštitou alibistických důvodů, že přece chtějí pro své dítě to nejlepší. Bohužel! /18.7.2016

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz