Doteky

15.11.2018 21:28

Je to potřeba, kterou máme hluboko v sobě. Vlastní je i našim zvířecím spolupozemšťanům.
Chybí v elektronické komunikaci. A vůbec nám dnes často chybí. Už to asi máte, tak jen pro jistotu - je to dotek.

Dotek má různé formy, například "velkoplošné" - tisknutí se na sebe při intimním soužití, polibek, ale dotek je i vzít někoho kolem ramen, za ruku či za předloktí, objetí, pohlazení, letmý dotyk.....

(Řeč je tu o doteku příjemném. Po takovém obvykle toužíme. Pokud je nám ale někdo nesympatický, je naopak extrémně nepříjemné, dotkne-li se nás. Přece jen - dotek je narušením prostoru, který považujeme za velmi osobní.)

Několik zajímavostí o doteku:

:: při fyzickém kontaktu s druhým člověkem se nám v mozku vyplavuje oxytocin, tzv. hormon důvěry, připoutávající nás k těm, které máme rádi

:: číšníci, kteří se i jen zcela letmo dotknou svých hostů, dostávají větší dýško než jejich zdrženliví kolegové

:: z experimentů na zvířatech vyplynulo, že mláďata do určité míry upřednostňují příjemný fyzický kontakt před potravou a že intenzivní olizování matkou produkuje psychicky stabilní a odolné jedince

:: žádost o něco, doprovozená dotekem má větší šanci, že jí bude vyhověno

Samozřejmě jako všechno, i potřeba dotyků a jaké jsou nám ne/příjemné, je velmi individuální
záležitost. Někdo je mazel celý život, někdo je v tomto směru odtažitý. Pokud tím netrpí, je to zcela v pořádku.

Obecně ale platí, že děti během svých raných let potřebují "vyhladit", aby se jim dál v životě dobře vedlo. Protože tyhle děti máme všichni  stále v sobě, jen obalené různě silnou vrstvou zkušeností, zůstává v nás potřeba fyzického kontaktu stále aktivní. Není-li naplněna, chřadneme a zatvrdíme se nebo hledáme
náhradní uspokojení, například v hromadění nepotřebných věcí. Vřelé partnerské vztahy jsou denně syceny doteky. A ještě jeden argument pro prakticky založené duše - díky intenzivním dotekům ušetříte za topení.

Téma "dotek" už asi není nutno dále probírat. Všichni víme, o co jde. V tomto Zpravodaji jsem vám chtěla tuhle stránku lidské existence hlavně připomenout - protože sice všichni víme, o co jde, ale mnozí z nás na ni taky pod vlivem jiných možností zapomínají. Pak jim něco v životě chybí a možná už ani nepřijdou na to,
co to je.

---------------------------------
PhDr. Michaela Peterková

www.psyx.cz

 

 

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz