Čas úplňku

01.03.2016 19:52
Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 22. do 28.2. 2016 / pro všechny lidi, kteří mají víru
 
       Tento týden máme velmi silný úplněk, 22.2., a tak bych chtěla pracovat s vykládacími kartami archanděla Michaela. Mám tu také  karty Poselství Ježíše, ze kterých jednu kartu potom vytáhnu také. Číslo 2 v Andělských číslech znamená "Udržte si víru" a když toto poselství ztrojnásobíte - 222 - je to opravdu silné poselství.
Úplněk je od historie považován za čas propouštění všeho, co si nepřejeme, a je takto znám všude po světě. Na jižní polokouli úplněk nastane spíše 23.2., což je také velmi mocné číslo. Trojka znamená Boží Trojici a obvykle vám říká, že Ježíš je s vámi. Ale na severní polokouli bude většina úplňkového času 22.2. a jak asi víte, tak úplněk není pouze v jednom jediném okamžiku, ale trvá celé tři dny a mnozí lidé, včetně mě, jsou na úplněk citliví. Citlivost na úplněk znamená, že nás Měsíc v této fázi ovlivňuje stejně jako například mořskou hladinu - naše těla jsou koneckonců ze 70% tvořena vodou, a tak je to pochopitelné. Úplněk z vás takto vytahuje jakékoli škodlivé energie, všechno, co ve vašem životě nefunguje, všechno, co je třeba uzdravit. A číslo 222 s poselstvím o udržení si víry znamená, že máte věřit, že ať už ze svého života propouštíte cokoli, je to pro vaše nejvyšší a nejlepší dobro. Zde nastupuje archanděl Michael jako ochránce. Jeho jméno znamená "Ten, který je jako Bůh" a stejně jako Bůh, nemá ani Michael žádné ego. Michael je neomezený, neunavitelný a všudypřítomný a může pomáhat všem, kteří ho zavolají. To je velmi důležité si uvědomit, protože velmi často se lidé bojí, že Boha nebo anděly otravují, ale energii nemůžete nijak otravovat. Energie se nemůže unavit. Někdy lidé mají víru založenou na strachu a nebo se nalaďují na nějaké nižší energie, které se unavit mohou. Když však pracujete s čistou Božskou energií Boha a andělů, nemáte se o co strachovat - oni si přejí, abychom je volali častěji! Nemají žádná těla, která by se mohla unavit! 
Podíváme se tedy nyní na to, co nám Bůh chce říci skrze naše karty. Zatímco je míchám, ptám se ho, co je jeho vůlí pro nás, co si přeje, abychom věděli.
 
Pondělí a úterý začínáme s kartou, která zrovna nedávno vyšla ve výkladu, který jsem někomu dělala, a ta říká, že Vaše vnitřní vedení je skutečné a důvěryhodné. To znamená, že tento týden budete mít zesílené psychické schopnosti - budete více intuitivní, více citliví (také kvůli úplňku), někteří lidé mohou být unavení, mít výkyvy nálad, nebo budou podráždění. Ale tato karta říká, že budete mít zesílené psychické schopnosti. Věnujte tedy pozornost oněm poselstvím, která dostáváte! Věnujte pozornost opakujícím se myšlenkám, vizím, znamením, snům, a i tehdy, když nemůžete pořádně spát, dostáváte cenné informace, můžete mít lucidní sny. Veďte si o nich deník, zapisujte si je, protože mohou být odpověďmi na vaše modlitby.
Druhou kartou pro začátek týdne je karta s názvem Vy a vaši milovaní jste v bezpečí. Někteří lidé se možná bojí o své děti nebo své blízké, kterým se zrovna moc nedaří,  Michael nám tímto říká, že nám kryje záda, stejně jako našim milovaným. Říká, že na ně dohlíží a že pomáhá, abyste vy i všichni ostatní byli v dokonalém Božském pořádku. Zvláště nám říká: Nebojujte s proudem. Nesnažte se na nic tlačit, nesnažte se vynutit, aby se něco dělo, prostě věřte a důvěřujte, protože celý proud je v Božích rukou.
 
Dostáváme se ke středu týdne a zde máme kartu, která dává dokonalý smysl, protože v začátku týdne jste propustili to, co už jste nepotřebovali, energeticky jste to propustili. Mohli jste doslova stát pod měsícem v úplňku a říct: "Tato část života se mi nelíbí - na, Bože, tady máš, dávám ti ji." A úplněk vám to podpoří. Možná se tedy něčeho i fyzicky zbavíte. Možná máte nějaké návykové chování, a tak zahodíte krabičku cigaret nebo lahev alkoholu, nebo cokoli jiného, co vás přivádí k šílenství skrze pocity viny a hanby či jiné formy nízké energie, a toho se fyzicky zbavíte. Tak se podívejte, co nám tady vyšlo - všechna práce se vyplatila! Nové začátky a čerstvý start! To, co jste nechali jít, bylo správně! Můžete tomu věřit! O tom je právě poselství "Udržte si víru" - protože to funguje!
 
Podívejme se na konec týdne. Ach, to nevymyslíte! Karta Běžte dál beze strachu znamená věřte tomu novému a udržte si víru, a karta Učiňte závazek znamená odevzdat se tomu, kam míříte. Závazkem archanděl Michael myslí to, že máme mít jasné záměry. Znamená to také, že nemáme určovat, co a jak má být. Neříkat: "Jako odpověď na své modlitby přijmu pouze tohle či tohle, Bože." Jako třeba: "Chci pouze tohoto člověka jako svého partnera duše" nebo "Chci pouze tento dům". Nechte to na Bohu a věřte, že pro vás může mít něco mnohem lepšího než co si pro sebe přejete sami. Ale učiňte závazek vůči vyšší úrovni života. Řekněme, že jste se rozhodli přestat kouřit nebo se zbavit jiného škodlivého návyku, který vám brání mít vyšší energii a mít dostatečné sebevědomí - neboť uvnitř víte, že to pro vás není dobré, a zatěžuje vás to vinou a zahanbením - a tak se toho při úplňku zbavíte, cigarety zahodíte, a nyní jste vyzváni, abyste se svému novému způsobu života zavázali. Ať už to znamená třeba zdravější stravu, nebo přestat pobývat s lidmi, kteří vás stahují dolů, učiňte si z toho závazek. Jako někdo, kdo se již před mnoha lety vyléčil ze závislosti na alkoholu, vím, že je to otázka jedné minuty - říct si: "Teď nebudu minutu pít." Tak jsem to dělala ze začátku. Potom jsem říkala: "Tuto noc nebudu pít." A tak se prostě minutu po minutě znovu a znovu zavazovat k novému způsobu života. Věřte a mějte víru!
 
Tyto karty nejsou pro věštění - i když, pokud jste tvořiví, dokážete i to, nasloucháte-li Bohu při svých výkladech. Někteří lidé říkají, že Ježíš není skutečný, ale já ho naprosto jasně vnímám stejně jako vnímám anděly, a vím, že je naprosto skutečný. Je s námi, pomáhá nám a nenáleží k žádnému náboženství - nemusíte vyznávat žádnou konkrétní víru nebo být naprosto bezchybní lidé, aby s vámi byl. 
"Drahý Ježíši, co si přeješ, abychom všichni věděli pro tento týden?" A tady to máme - moc se mi to líbí:
 
"Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
- Matouš 5:16
 
Vím, že je to patriarchální jazyk, ale když se nad to povzneseme a podíváme se na poselství samotné, říká nám, abychom neskrývali své světlo. Nechte své světlo svítit, aby ho druzí lidé mohli vidět. Nechť je vaše světlo prodloužením Božího světla! Buďte pro druhé příkladem lásky a světla. A nedržte se zpátky! Buďte sami sebou, tak jak vás Bůh stvořil. Znamená to, že se nemáte stydět za to, kdo jste. Buďte sami sebou! Bůh vás stvořil unikátní z určitého důvodu, pro vaše životní poslání, a tak to přijměte - přijměte sami sebe a to, kým jste. Buďte sami sebou, protože to je ta nejlepší verze vás. 
 

* * *

zdroj: https://youtu.be/scpgFGWL8AM

překlad: Magda Techetová

Kontakt

Poezie - šálek kávy " U Divíška" patriciahlavsova@centrum.cz